David Hofmann (Foto: Eskilstuna Kommun)

David Hofmann tillförordnad VD för Destination Eskilstuna AB

VD för Eskilstuna Logistik och Etablering AB, David Hofmann, tillträder som tillförordnad VD för Destination Eskilstuna AB från och med 1 oktober i höst.

David Hofmann tillträder som VD för DEAB och efterträder därmed Martin Roos som tidigare aviserat att han går vidare till andra uppdrag (se tidigare artikel). David kommer under perioden fortsatt att ha kvar sitt uppdrag som VD på Eskilstuna Logistik och Etablering.

– Som en naturlig del vid ett VD-skifte så pågår nu en utredning för att utvärdera Destination Eskilstuna AB:s framtida verksamhet, gränssnitt och organisering, säger Mats Bengtsson, styrelseordförande för Destination Eskilstuna AB. Styrelsen för DEAB avvaktar därför utredningens resultat innan rekryteringsprocess av ny VD startar, förklarar han.

Fortsätta öka Eskilstunas attraktivitet

– DEAB har förtjänstfullt bidragit till att ha ökat Eskilstunas status som evenemangsstad och besöksmål under de senaste åren. Nu är det lämpligt att se över hur vi på bästa sätt fortsatt kan öka Eskilstunas attraktivitet. När utredningen är klar kommer den att ge en riktning i hur verksamhetens gränssnitt, inriktning och tyngdpunkt bör se ut i framtida arbete, säger Mats Bengtsson, styrelseordförande för Destination Eskilstuna AB.

David Hofmann kommer att ha uppdraget som tillförordnad VD som längst fram till 31 mars 2023.

You May Also Like