Skulpturen Non Violence av Carl Fredrik Reutersvärd. Stockholm mellan Hötorget-Sergels torg. Foto. Rolf Waltersson.

Den internationella vapenhandeln

En ny rapport från Sipri (Stockholm International Peace Research Institute), daterad 15 mars, visar att de internationella överföringarna av större vapensystem planat ut under den senaste femårsperioden 2016-2020.

Men vapenhandeln ligger fortfarande på en fortsatt hög nivå “nära den högsta nivån sedan slutet av kalla kriget”.

Amerikansk, fransk och tysk export ökar medan rysk och kinesisk handel minskar.

I rapporten konstaterar Sipri att USA “fortfarande är den största vapenleverantören”.

“USA:s andel av den globala vapenexporten har ökat från 32 procent till 37 procent. USA levererar större vapen till 96 länder, väsentligt mer än någon annan leverantör… Nästan hälften, 47 procent, av de amerikanska vapenöverföringarna gick till Mellanöstern…”, skriver Sipri.

Sipri konstaterar också att “Gapet mellan USA och den näst största vapenexportören Ryssland vidgades ytterligare genom den 15-procentiga ökningen av den amerikanska exporten mellan 2011-2015 och 2016-2020”.

Även Frankrike och Tyskland har gjort kraftiga ökningar av sin vapenexport.

Indien, Egypten och Qatar är den viktigaste marknaden för Frankrike.

Tysklands vapenmarknad är främst Sydkorea, Algeriet och Egypten.

Ryssland och Kina noterar en minskning av sina vapenexporter.

Ryssland, som fortfarande är världens näst största vapenexportör, stod tidigare för 20 procent av all världens vapenexport. Den ryska vapenexporten har enligt Sipri minskat med 22 procent den senaste femårsperioden. Större delen av den minskningen beror på minskad vapenhandel med Indien.

Kina, världens 5:e största vapenexportör under 2016-2020, minskade sin export med 7,8 procent.

Kina exporterar vapen till främst Pakistan, Bangladesh och Algeriet.

Den just nu störst växande marknaden för vapenhandel är länder i Mellanöstern, främst Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten.

Sverige står för ungefär 2 procent av världens totala vapenhandel. Därmed placerar vi oss på 11:e plats på denna föga smickrande rankinglista.

Enligt Sipri uppgick den totala världshandeln med militära vapen år 2017 till den ofattbara summan 2 600 miljarder kronor.

Det känns lite abstrakt att redovisa vapenhandeln i siffror och procent när det handlar om blodbesudlad pengar – en handel med vapen som bidrar till att människor dödas och skadas, att bostäder, sjukhus, skolor, broar och vägar raseras och att försörjning av livsmedel och färskvatten förstörs, vilket orsakar svält och sjukdomar.

Krig orsakar även stora miljöskador och miljökatastrofer.

Man kan också se det som en cynisk svenska storföretagare sa när Irakkriget inleddes:

“Varje bomb som fälls innebär är en affärsmöjlighet”.

Hela rapporten från Sipri hittar man om man googlar:

“Internationell vapenhandel planar ut efter år av stark tillväxt; Importen till Mellanöstern ökar mest enligt Sipri”.

Rolf Waltersson

Läs mer:

You May Also Like