Caroline Dahlman, representant för den unga armén av klassamhällets skrivbordsknektar ; obildad, tvärsäker, okunnig, högljudd, självgod och oempatisk. Saknar förmåga att lyssna, utom till direktiven från överklassen. Är en del av det välavlönade parasitära skikt vars främsta uppgift är att ösa hån och förakt över arbetarrörelsens och socialismens jämlikhetssträvanden och solidaritet.

Caroline Dahlman, överklassens tjänstvilliga skrivkulie och välbetalda propagandist

Ända sedan Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF, numera under namnet Svenskt Näringsliv, SN) beslutade att bilda Timbro som en högerpropagandacentral för att motarbeta vänstern har vi sett en strid ström av högerpropagandister inom media, och opinionsbildning. Eller det kapitalistiska systemets propagerande prästerskap.

En av de idag verksamma heter Caroline Dahlman. Hon har läst statskunskap och arbetat under en tid på just Timbro. Idag skriver hon ledare i Kristianstadsbladet. Vi har i eFOLKET tidigare kommenterat hennes attacker på Greta Thunberg. Nu har Caroline Dahlman skrivit ett ledarstick som kritiserar Stefan Löfven för att han i en av socialdemokraterna publicerad kortfilm tar upp problemet med de de allt större ekonomiska orättvisorna i Sverige. Dahlman ser också ett tudelat Sverige. På ena sidan ser hon strävsamma entreprenörer och miljardärer. På den andra snyltare och lata. Ljuger jag? Eller förvrider jag sanningen? Så dum kan hon väl inte vara. Vi kommer här att presentera rader ur hennes ledarstick från den 14 augusti. Läsarna av eFOLKET får därefter själva dra sina slutsatser.

Så här börjar Dahlman sin text:

Skjutningar, våldtäkter, stöldligor, låg tillväxt, segregation, hedersförtryck, vårdköer, fattiga pensionärer… Nog finns det problem att ta itu med. Men om detta talade inte statsministern i sin nya film. Nej, han gick i stället till attack mot miljardärerna.

De problem med kriminalitet som Dahlman tar upp finns. Men på vilket sätt betyder det att inte landets allt klarare uppdelning i välbeställda och låginkomsttagare inte finns? Dahlman försöker undvika ämnet genom att peka på andra problem. Hon fortsätter sin klagosång över att Löfven tagit upp de ökade klyftorna. Så här skriver hon:

Det enda problematiska som Löfven verkade vilja se var inkomstskillnader, att “all vår rikedom och framtidstro inte är jämt fördelad”. Han klagade på att “vi har rekordmånga miljardärer samtidigt som vi har pensionärer som inte har råd att bjuda sina barnbarn på bio” och att “det skiljer år i förväntad livslängd beroende på var du bor”.

Och hon fortsätter med:

Pensionärernas ekonomiska situation är inte en konsekvens att det finns ett antal medborgare som har tjänat mer än andra. De gamla som har det svårt skulle kunna få mer stöd om skattepengarna inte gick till gratis tandvård för vuxna, generösa bidrag utan motprestation eller diverse slarv.

Dahlman vägrar att inse att låga pensioner och försämrad äldrevård beror på att den offentliga sektorn utarmats genom de grova skattesänkningarna. Skattesänkningar framdrivna av borgerligheten och accepterade av socialdemokratin. Den offentliga sektorn har försvagats, välfärden underminerats. Men vad säger Dahlman? Hon skyller de bristande resurserna för att garantera pensionärernas levnadsstandard på att den offentliga sektorn gör för mycket! Tandvård är tydligen något hon inte anser att samhället ska garantera. Hon skyller på “bidrag utan motprestation”. Och vi kan vara ganska säkra att det inte är RUT-avdrag hon menar. Och vilkas felet är och hur hon ser på dem som inte tillhör de välbeställda framgår med all önskvärd tydlighet av följande citat:

Stefan Löfven säger att han oroar sig över ojämlikhet. Men att vi har ett tudelat samhälle – där vissa jobbar och andra lever på bidrag – åtgärdas inte bäst genom att flytta än mer pengar från företagare och anställda till dem som har och gör mindre. Se i stället till att alla presterar på bästa sätt så att de slipper leva på andra.

I hennes värld är de som marginaliseras i samhället, av arbetslöshet eller sjukdom eller som kämpar sej fram med otillräckliga löner, helt enkelt lågpresterande parasiter. Så ser Dahlmans samhällssyn ut.

Följande passus i hennes ledarstick blir direkt pinsamt:

Fokusera därför på att alla ska bli rika i stället för att missunnsamt anklaga och girigt bestraffa dem som har blivit det.

Kritiken mot att vi har ett växande skikt snuskigt rika och vars rikedom kommer ur att de genom det sätt kapitalismen fungerar kan tillskansa sej det överskott som vi alla skapar, den kritiken kallar Dahlman för “missunnsamhet” . Tycker hon att inkomster som motsvarar 50 gånger en normallön är rimligt? Tror att dessa summor emanerar ur eget arbete?

Toppdirektörerna tjänade/tjänar i förhållande till arbetaren på 50-talet 26 gånger mer.

Nu (2019) 59 gånger mer. Jämfört med 55 gånger mer 2016.

De 50 rikaste direktörerna få 67 000 kronor mer p.g.a. skattesänkningen. (värnskatten)

Och det finns dom som tjänar betydligt än 59 gånger normalinkomsten. Dan Sten Olsson (Stena Olssons rederi) tjänade 165 miljoner. Fredrik Lundberg (Lundbergföretagen) 490 miljoner.

Och går vi ut i världen är ju rikedomskoncentrationen fullständigt bisarr.

Enligt Forbes har Bill Gates tillgångar på 90 miljarder dollar 2018.

2017 var Bill Gates värd 86 miljarder dollar. Det betyder att han blev 11 miljoner dollar rikare per dag. Bill Gates rankas som världens näst rikaste person.

David Koch (en av de också politiskt aktiva Koch-bröderna) har tillgångar på 60 miljarder dollar 2018. 2017 var David Koch värd 48,3 miljarder dollar. Det betyder att han blev 32,1 miljoner dollar rikare per dag.

Världens rikaste man just nu, Amazons grundare Jeff Bezos, beräknas ha en förmögenhet på drygt 154 miljarder dollar, motsvarande ganska exakt 1 500 miljarder (1 500 000 000 000) kronor.

Så ser världen ut. Men kapitalismens prästinna Caroline Dahlman ser bara en tudelning mellan strävsamma miljardärer och välbeställda och på andra sidan en samling lata lågpresterande.

Tror Dahlman att även Jeff Bezos och David Kochs rikedomar och intäkter kommer ur deras osedvanliga flit? Vi för vår del ser i alla fall ett ekonomiskt system där de resurser vi alla arbetar ihop finner sin väg ner i kapitalägarnas fickor.

Hennes  “fokusera därför på att alla ska bli rika i stället för att missunnsamt anklaga och girigt bestraffa dem som har blivit det” är en barnslighet värdig en nyvärvad MUF:are från Djurshom…

Vi på eFOLKET kommer att fortsätta att blottlägga det allt mer bisarra klass-samhället och de allt mer löjeväckande argument som kapitalismens försvarare tar till för att motivera att eländet ska få fortsätta. Det är nog inte sista gången vi granskar Caroline Dahlman.

PW

You May Also Like