Den bostadsbrist som nu kommer

Byggandet störtdyker i hela landet när både allmännyttiga och privata bostadsbolag inte får kalkylerna att gå ihop för vare sig nybyggnationer eller renoveringar. Om ingenting görs kommer detta att få långtgående konsekvenser. För många studenter kommer det att innebära att de kanske inte kan plugga på sin tänkta studieort eftersom de inte hittar boende, eller missar chansen att komma in i arbetslivet eftersom de inte hittar bostad där jobben finns.

Bostaden är en del av välfärden och en mänsklig rättighet som står inskriven i regeringsformen. Det finns ett statligt ansvar i att se till att alla har ett tryggt boende. Därför är det beklämmande att se att Sverige, som är ett rikt land, står i ett läge med bostadsbrist i 204 av 290 kommuner. Det är tydligt att både den tidigare och den nuvarande regeringen har misslyckats i hanteringen av bostadsfrågan. Men det behöver inte vara så här. Bostadsbristen går att åtgärda med politiska beslut.

För att möta den akuta bostadsbristen som vi står inför måste politikerna komma överens om en blocköverskridande överenskommelse för att säkra en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning. Det handlar om att få till ett statligt stöd för bostadsbyggandet, som en grundläggande förutsättning för att vi ska fortsätta att utvecklas som land.

I dag finns inget statligt stöd för byggande av hyresrätter, samtidigt som miljarder av statliga subventioner går till det ägda boendet i form av ränte- och rotavdrag. Den skeva fördelningen gör det svårare, om inte omöjligt för studenterna att komma in på bostadsmarknaden.

Den bostadsbrist som kommer är en kris som Hyresgästföreningen varnat för länge och kommer slå mot tillväxtorter som Skellefteå och Umeå, där nya jobb skapas, men där möjligheterna att få bostad saknas. I bostadskrisens Sverige står vår gemensamma framtid står på spel.

Politikerna har backat in i frågan utan konkreta förslag på hur man ska lösa problemet. Jag vill se att man tillsätter en kriskommission för att lösa bostadsbristen i våra tillväxtorter, inrätta en hyresakut för att fler ska kunna ta del av bostadsbidraget under den ekonomiska krisen, och ta fram ett långsiktigt statligt stöd för byggande av fler hyresrätter. Så kan vi ge hela Sverige en förnyad tro på att framtiden är vår!

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, krönika i Hem & Hyra.