Bildskapare: StockSnap / bilden beskuren / Pixabay.

Betongnatt över Gaza

Natten mellan 9 och 10 november 1938 inleddes på den högsta nazistledningens order SA:s terrorstyrkor ett samordnat våldsamt angrepp på den judiska befolkningen i Tyskland. De rigoröst organiserade storskaliga pogromerna kom att omfatta även det nyligen annekterade Österrike och de med Storbritanniens och Frankrikes godkännande nyligen erövrade delarna av Tjeckoslovakien.

Nazisterna själva döpte sin våldsaktion till Kristallnatten. Men faktum var att de våldsamma och av nazisterna planerade och organiserade angreppen kom att pågå ända fram till den 13 november, och idag föredrar många beteckningen Novemberpogromerna.

Genom att att döpa våldsattackerna till Kristallnatten ville förmodligen nazisterna rikta världsopinionens (och även många tyskars) uppmärksamhet mot en i sammanhanget mindre väsentlig detalj, den digra förekomsten av krossat glas på gatorna. Men det var inte bara glas som krossades: Under de av nazisterna organiserade och genomförda pogromerna dödades omkring 400 judar och ett stort antal misshandlades. Judiska hem och butiker vandaliserades och synagogor brändes ner. Vägen mot Förintelsen var definitivt anträdd.

Som motivering för våldsorgierna använde nazisterna mordet på den tyske diplomaten och nazistpartimedlemmen Ernst vom Rath, begånget i Paris av den 17-årig polsk-judiske Herschel Feibel Grynszpan. Mordet – som den unge Grynszpan utfört i desperation och förtvivlan över den behandling hans far utsattes för vid den polsk-tyska gränsen – beskrevs av nazistledarna som ett av “världsjudendomen” utfört angrepp på det tyska folket, och varenda jude i Tyskland skulle därför betraktas som medskyldig.

Idag hör vi från ledande högerpolitiker i Israel att “Gaza skall plattas till”, att “palestinier är djur” och att “det inte finns några oskyldiga palestinier”.

Under endast en dryg vecka har nu fler än 3000 palestinier på Gaza-remsan massakrerats i den våldsamma vågen av terrorbombningar. 900 av de döda eller döende är barn. Hur många som i denna stund ligger döende under rasmassorna vet vi inte.

Pogromen, rigoröst organiserad av den israeliska krigsmakten (IDF), har kompletterats med en likaledes rigorös blockad, vilken kommer att leda till massdöd på grund av törst och vätskebrist. Bränsleblockaden kommer om några timmar att leda till totalstopp i elproduktionen, som i sin tur kommer att leda till att tusentals på sjukhusen inlagda kommer att dö i sina sängar.

På den södra sidan om gränsen till Egypten står nu 4000 lastbilar med förnödenheter. De väntar på att få komma in till Gaza med sin last, men har i flera dagar fått vänta förgäves. Egypten vägrar öppna gränsen, med motiveringen att IDF bombar även i detta område. IDF bombar där platser som Israel uppmanat befolkningen i Gaza City och övriga delar i norr att ta sig till.

Gaza-området, som till ytans storlek kan jämföras med Storstockholm, har länge varit som ett stort tillslutet utomhusfängelse. Nu har det förvandlats till en infernaliskt tillsluten dödsfälla.

I Gaza möter oss anblicken av krossat glas och söndersmulad betong. Under betongen döda och döende. Nattsvart betongnatt råder. Oktoberpogromen 2023 maler på. Markinvasion förestår. Hotet om förintelse gastkramar ett folk.

You May Also Like