Bäst på mänskliga rättigheter: KUBA!

Baskisk-spanska solidaritetsorganisationer, Cubainformacion 201207

Översättning: Zoltan Tiroler

Kampanjer från USA:s regering, med massivt stöd från de stora medieföretagen sprider budskapet i världen att Kuba inte respekterar de mänskliga rättigheterna (MR). Senaste exemplet är den från USA betalda gruppen “Movimiento de San Isidro”

Att Kuba inte skulle respektera de mänskliga rättigheterna är en total lögn. Utan att dölja brister och begränsningar så är Kuba ett av de länder där de mänskliga rättigheterna iakttas mest genomgripande och är mest omfattande

Om vi gör en objektiv jämförelse mellan Kuba och andra nationer i Latinamerika och Karibien, så är det lätt att bekräfta att brott mot MR är betydligt mer omfattande i dessa länder, där de i många fall är mycket allvarliga och systematiska. Något som inte existerar i Kuba.

När det gäller medborgerliga rättigheter (MR av första generationen) frågar vi oss: I vilket land har man genomfört 130 000 möten bland medborgarna för att debattera förslaget till ny Grundlag, innan den utsattes för folkomröstning? Vilken regering har diskuterat ekonomiska reformer på varenda arbetsplats och på varenda skola i landet?

Efter omfattande diskussioner och tusentals ändringsförslag gick Grundlagen till folkomröstning.

När det gäller ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (MR av andra generationen) så, trots omfattande varubrist på grund av en ekonomisk blockad, är framgångarna odiskutabla i en Amerikansk kontext. Enligt UNICEF är Kuba det enda land i Latinamerika utan allvarlig undernäring bland barn; enligt FAO landet med lägst andel felnäring; enligt UNESCO är Kuba det enda land i Amerika som till 100 procent uppfyllt Målen för utbildning för alla; enligt Världsbanken är Kuba det land i världen som lägger högst andel av sin bruttonationalprodukt på utbildning; enligt PNUD har Kuba ett högt index för mänsklig utveckling; enligt WHO är Kuba landet med lägst barnadödlighet i Amerika och det första land i världen som eliminerat överföring av HIV-AIDS från mor till barn.

Slutligen är Kuba ett exempel på utveckling av MR i tredje generationen, det vill säga rättigheter kring solidaritet. Kuba är ett fattigt land som avsätter mer än 3 procent av sin BNP till samarbete Syd-Syd. Det gäller särskilt inom det medicinska området och nu nomineras de internationella kubanska läkarbrigaderna till Nobels Fredspris 2021. Det kubanska programmet Ja, jag kan (Yo si puedo) har redan lärt 10 miljoner människor att läsa och skriva runt om i världen. Operation Mirakel, som genomför ögonoperationer, har återgett sex miljoner fattiga latinamerikaner synen.

Operation Mirakel, som återgett sex miljoner latinamerikaner synen.

Den mediala och psykologiska krigföringen framställer Kuba som ett land som kränker de mänskliga rättigheterna. Samtidigt tystar de ner eller förtiger effekterna av den kriminella blockaden från USA:s regering, den största, mest systematiska, massiva och flagranta kränkningen av hela det kubanska folkets mänskliga rättigheter. En blockad som intensifierats med 130 nya sanktioner de senaste två åren. 50 av dem under brinnande pandemi; eliminering av penningförsändelser, förbud mot flygförbindelser, förbud mot kryssningsfartyg, införande av hela Helms-Burtonlagen, sanktioner mot företag som investerar i Kuba, förföljelse och böter mot rederier som transporterar olja till Kuba osv.

På grund av allt detta: Vi kräver ett slut på blockaden mot Kuba; ett slut på inblandning och undergrävande verksamhet från USA:s regering; ett upphörande av mediemanipulationen mot Kuba och lögnerna om hur de mänskliga rättigheterna tillämpas.

Baskisk-spanska solidaritetsorganisationer, Cubainformacion 201207

Derechos Humanos en Cuba Sí, Bloqueo y Manipulación No: 10 de diciembre

Artikel tidigare (9/12) publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

You May Also Like