Återbruka med oss

På fredagen den 9 december kom Eira Malmsten, Ronja Olsson och Carola Hellmark till Eskilstuna folkhögskola för att berätta om sitt kulturprojekt “Återbruka med oss”. Redan i våras tog de kontakt med flyktingförläggningen på Hotell Eskilstuna, vid Ekängen, för att se vad de kunde göra tillsammans med de som bor där.

Eira, Ronja och Carola gick förra året på folkhögskolans Recycle Designutbildning där flyktingsituationen i Sverige och världen diskuterades mycket. De kom fram till att de ville göra sitt slutprojekt på förläggningen. Tillsammans med några av de asylsökande (mest män) började de göra användbara saker av det vi oftast kallar skräp, men som vi kanske istället skulle kalla råmaterial. Det samarbetet ledde till en utställning på Stadsmuséet och Stadsbiblioteket (den finns nu till beskådan på folkhögskolan).

Under hösten har de, med stöd av kulturpengar från landstinget, fortsatt samarbetet med kvinnor och barn, nu på förläggningen. De har tagit med sig material till återanvändning och visat de tekniker de använt under sin utbildning, de asylsökande har visat de tekniker de har med sig från sina hemländer. Brist på språkkunskaper spelar ingen roll när man väl börjar jobba med händerna, sa Eila. De visade filmer på Youtube om vad de ville göra.

– Vi vill att det ska synas att det är återanvänt, de asylsökande ville att det skulle bli fint, det är en skillnad i hur vi ser på det vi gör, sa Eira.

På frågan om hur projektledarna vill gå vidare, sa de att de gärna vill lämna över facklan till andra, det här är ett jobb som ger massor med energi och kunskap, men det tar också mycket energi. Det vore bra om fler såg möjligheterna till att utveckla handens intelligens. Själv tror jag att det är det vi behöver. Vi kanske inte kommer att bara kunna gå och köpa det vi behöver i framtiden. Vi kanske inte ens vill det.

Återbruka med oss på facebook
Recycle Design-Bloggen
Eskilstuna Folkkhögskola

Foto: Johanna Gilljam, Agneta Roisko