Foto: Datingscout/Unsplash.

Årets Almapris till Astrid Lindgrens minne tilldelas australisk läsorganisation

Almapriset (Astrid Lindgren memorial award) instiftades 2002 av dåvarande regering till minne av Astrid Lindgren, som avled samma år.

Priset ges till författare, illustratörer, muntliga berättare och läsfrämjande organisationer som bidrar till litteraturens betydelse för barn och unga över hela världen. Prissumman är på 5 miljoner kronor. Priset administreras av Kulturrådet.

Årets Almapris tilldelas den australiska läsorganisationen Indigenous Literacy Foundation (ILF).

ILF, som startade 2011, arbetar med att sprida litteratur till barn bland Australiens urfolk. ILF arbetar för att det ska skrivas och spridas barnlitteratur på barnens egna ursprungsspråk.

Av de 24 Almapris som delats ut har de flesta gått till barnboksförfattare.

I år är det fjärde gången priset går till en läsfrämjande organisation.

2007 gick priset till den läsfrämjande organisationen Baneo del Libero i Venezuela.

2009 gick det till Tamerinstitutet som är en palestinsk organisation som driver utbildnings- och läsfrämjandeprojekt för barn och ungdomar på Västbanken och i Gazaremsan.

2015 till den läsfrämjande organisationen Praesa i Sydafrika. Praesa står för Project for the Study of Alternative Education in South Africa.

Juryns motivering till årets Almapristagare:

”Med nyfikenhet och respekt arbetar Indigenous literacy foundation med läsning och berättande bland barn i de australienska urfolken. I tät samverkan med lokala samhällen lyfter de värdet av det egna språket och berättelserna. Genom att sprida böcker och stimulera läsande, berättande och skapande, bygger Indigenous literacy foundation läslust, stolthet, självförtroende och en känsla av tillhörighet. Alla barn har rätt till sitt språk och sin historia”

Kan lägga till att Australien har varit utsatt för kolonialt förtryck (Storbritannien) som innebär att urbefolkningen betraktas som ett andra klassens folk som förvägrats sina rättigheter och utsatts för diskriminering.

Förra året röstade Australien i en folkomröstning NEJ till att ursprungsbefolkningen ska erkännas i grundlagen och inrättande av ett rådgivande organ som ska tillfrågas i frågor som rör ursprungsbefolkningen. NEJ-sidan fick 60 procent av rösterna mot JA-sidans 40 procent. (se lästips eFOLKET)

Australien har även fått kritik från FN:s människorättsorgan för att ”släpa efter” med genomförande av urbefolkningsdeklarationen.

Måste också påpekas att det inte räcker med att anta tjusiga deklarationer om mänskliga rättigheter om det inte efterlevs i praktisk handling.

Lästips:

Årets Almapris går till australisk läsorganisation – DN.se 2024-04-09

Indigenous Literacy Foundation tilldelas 2024 års Almapris – SVT Nyheter. 9 april 2024

Indigenous Literacy Foundation – Wikipedia

Pristagare – Astrid Lindgren Memorial Award (Här kan ni se alla pristagare genom åren, samt klicka vidare för mer information o respektive pristagare)

Australien har folkomröstat – Säger nej till erkännande av ursprungsbefolkningen – eFOLKET. 16 oktober 2023

Rolf Waltersson

You May Also Like