Är det Annie Lööf som nu sitter med “Svarte Petter”?

Efter en tids hårda (?) förhandlingar har nu Vänsterpartiet och regeringspartierna kommit överens om en uppgörelse som innebär att pensionärerna med de lägsta pensionerna kommer att få en rejäl höjning. Det nämns upp till 1 000 kronor i månaden “i plånboken” för de fattigpensionärer som har det sämst.

Därmed kommer V att rösta för att Magdalena Andersson blir ny statsminister efter att Vänsterpartiets eget budgetförslag röstats ner.

Det är skillnad mot de 25 kronor i månaden för de med pension strax över 9 000 som blev resultatet av senaste pensionshöjningen. De som har under 9 000 kronor fick ingen ökning alls, utan uppmanades att i stället söka bostadstillägg.

Man ska inte ropa hej förrän man är över bäcken. Vänsterpartiet hade begärt en höjning av garantipensionen. Nu blev det en kompromiss som även innehåller en höjning av bostadstillägget.

Det är något jag känner tveksamhet mot, med tanke på att cirka 100 000 pensionärer som redan idag har rätt till bostadstillägg, går miste om detta tillägg därför att de av olika anledningar inte sökt om bostadstillägg. Detta enligt uppgift från Pensionsmyndigheten.

Hur som helst – om slutresultaten blir en anständig höjning av pensionen för de med lägst pension är det en seger. En seger framför allt för “fattigpensionärerna”. Men även för Vänsterpartiet som lyckats driva igenom denna förbättring. Samtidigt som man gjort tydligt att man inte är någon socialdemokratisk “dörrmatta”.

Samtidigt är det ett svidande nederlag för riksdagens pensionsgrupp som under alla år inte lyckats leverera en anständig pension till alla i ett av världens rikaste länder.

En pensionsgrupp som verkar i det fördolda, och måste komma fram till eniga beslut, utan att man vet hur de olika partierna i pensionsgruppen agerat. Man har till och med enats om att inte “läcka” hur diskussionerna gått.

Ungefär som när en ny påve utses. När man är klar släpper man ut en vit rök ur skorstenen i Vatikanen. Men man får aldrig veta hur de olika kardinalerna röstat. Och kardinalerna har ålagts tystnadsplikt.

En pensionsgrupp som från början bestod av S, M, C, L och KD. Men som “på nåder” lite senare släppte in MP i “stugvärmen”.

Att två av riksdagens 8 partier hålls utanför pensionsgruppen är ju inte höjden av demokrati.

Frågan är nu hur Annie Lööf och centerpartiet ska rösta. De har ju gjort klart att de inte accepterar att Vänsterpartiet ska ha “något som helst inflytande” över budgeten och regeringens politik.

Det har spekulerats hit och dit. Har förhandlingarna varit ett “chicken race”? Vem kommer att vika undan först?

Kommer Annie Lööf och centerpartiet att rösta för Magdalena Andersson som statsminister? Eller kommer de att protestera mot att Vänsterpartiet fått inflytande över regeringens politik, genom att rösta gult. Eller till och med rött.

Och framför allt – hur kommer Annie Lööf och centerpartiet att rösta senare i veckan när det gäller regeringsbudgeten?

Är det Annie Lööf som nu sitter med “Svarte Petter”?

Svarte Petter är ett kortspel för barn och är ett spel där det gäller att utse en förlorare snarare än en vinnare. Det spelas ofta med speciella Svarte Petter-kortlekar, vilka består av illustrerade kort som går att para ihop två och två, samt ett udda kort… Det udda kortet, benämnt “Svarte Petter”, avbildar ofta en sotare eller en svart katt…
I likhet med flera andra kortspel har Svarte Petter sitt ursprung i medeltida hasardspel i krogmiljö. Spelet kan ha fått sitt namn efter “Schwartzer Peter”, som var öknamnet på en stråtrövare i Tyskland i början av 1800-talet.
Källa: Wikipedia.

Rolf Waltersson

You May Also Like