Här på gågatan i centrala Eskilstuna är det sedan en tid redan förbjudet att framföra elsparkcykel…

Förbud mot elsparkcyklar på gångbanor och trottoarer

Nu ska det bli ordning på elsparkcyklarna har man tänkt. Regeringen föreslår att dessa fordon inte får köras på gångbanor och trottoarer, och det ska gälla från 1 september i höst.

– Att elsparkcyklar kör fort på gångbanor har varit ett stort problem i många städer, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Elsparkcyklarna har blivit ett vanligt inslag i många svenska städer – bland annat i Eskilstuna. I Eskilstuna finns numera flera olika företag som hyr ut dessa fordon. Elsparkcykeln har väckt både glädje och ilska. Men infrastrukturminister Tomas Eneroth är besviken på hur företagen har svarat på Regeringens vädjan om att styra upp trafiksituationen kring cyklarna.

Tomas Eneroth (S) (Foto Regeringskansliet/Ninni Andersson)

– Alldeles för lite har hänt, det finns ställen med parkeringskaos, slängda cyklar, framkomlighetsproblem och trafikolyckor, säger Tomas Eneroth.

Men nu är det alltså slutkört för elsparkcyklar på gångbanor och trottoarer. Från och med 1 september råder körförbud, meddelar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

“Nu är det slutlekt”

– Nu får vi ordning och reda på våra gator. Att elsparkcyklar kör fort på gångbanor har varit ett stort problem i många städer, men nu är det slutlekt, säger Eneroth.

Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S), välkomnar den nya lagen och gör tummen upp på sin Facebook-sida.

Elsparkcykelföretagen kritiska

Många av uthyrarna av elsparkcyklar har dock reagerat negativt på den nya lagen. Bland annat menar man att orsaken till att elsparkcyklar använder gångbanan är för att de känner sig osäkra på vägbanan. Uthyrarna tror nu istället att det kan ske en ökning av olyckor där elsparkcyklar är inblandade. Det eftersom dessa fordon nu tvingas ut på vägbanorna.

Samma regler som för vanliga cyklar

I princip kan man säga att samma regler som gäller för vanliga cyklar nu också kommer att gälla för elsparkcyklar – de ska framföras på cykelbanan, inte gångbanan eller trottoaren. Enligt en redan befintlig lag får elsparkcyklarna inte köra fortare än 6 km/h på gångbanorna – men den hastighetsgränsen är det få som respekterar.

Läs också:

You May Also Like