Om programdebatten inom Vänsterpartiet – Socialistisk Politik svarar DN

Denna debattartikel har också varit införd i Socialistisk Politiks nättidning Internationalen.

“Ett epicentrum för kritiken mot programförslaget finns i den lilla tankesmedjan Socialistisk Politik med rötter i trotskismen”, skriver Dagens Nyheter 2 … Läs mer “Om programdebatten inom Vänsterpartiet – Socialistisk Politik svarar DN”

Read more