Debatt: N-ordet, ett utgånget generationsord

Att n-ordet historiskt och dagligen har använts som ett rasistiskt hatord, och idag inte är ett värdeneutralt ord, skulle nog många i den yngre generationen påstå.

Retorikern och författaren Elaine Bergqvist tycker jag beskriver det bra, när hon menar att 50-talisterna är den sista generationen för vilken n-ordet skulle vara ett neutralt ord, men att att det idag är bäst att inte använda ordet på grund av dess historia...

Läs mer