Medicinbrist – 352 mediciner restnoterade på Läkemedelsverket!

Undertecknad har haft ett läkemedel,  Anafranil, i över tio år. Har det inte funnits så har ersätningsmedicinen Klomipramin funnits. Medicinen har en stämningsstabiliserande effekt. Jag brukar säga att den fungerar som ”golv”. Vid depressioner fungerar den som ett skydd mot att sjunka djupare ner i mörkret.

Jag äter en relativ låg dos och höjer den själv då jag känner att … Läs mer

Läs mer