Längden på arbetares toalettbesök mäts på ICA:s lager

Längden på toabesök mäts. Lägre prestationer på lagret bestraffas. Sådan information har fått Integritetsskyddsmyndigheten att inleda en granskning av ICA, som tillbakavisar uppgifterna, skriver LO:s tidning, Arbetet.

Via anställningsnumret i … Läs mer “Längden på arbetares toalettbesök mäts på ICA:s lager”

Read more