Det här med den höjda brytpunkten för statlig skatt

Insändarskribenten Anna Olsson tycks mena att minskning av skillnader i disponibla inkomster (inkomster efter skatt, nettoinkomster) ska, då skattepolitik används, ske genom tydliga politiskt motiverade beslut, och inte genom att till exempel Läs mer “Det här med den höjda brytpunkten för statlig skatt”

Read more