Om Hasse & Tage: Vad menade Fredrik Lindström?

I den tredje delen av minnesprogrammen om Hasse o Tage, som har varit långhelgens behållning i teve, granskade man Hasse o Tages politiska gärning.

Allt från deras medlemskap och uppstart av Amnesty International i Sverige och till deras kritiska hållning till svensk Socialdemokrati.
De flesta i programmet framhöll deras humanistiska grundhållning och som hela deras politiska gärning byggde på. I … Läs mer

Läs mer