Feriepraktik innebär att exempelvis ungdomar erbjuds tre sommarjobbsveckor inom offentlig sektor, olika organisationer eller inom föreningslivet,. Syftet med feriepraktiken är att man ska få arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden.

Alla ungdomar som sökt feriepraktik i Eskilstuna Kommun har erbjudits plats

I år erbjuder Eskilstuna Kommun rekordmånga ungdomar feriepraktik – från tidigare 600 platser till 1000. I samband med utökningen har också målgruppen för platserna förändrats. Platserna riktas till elever i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet. Som tidigare år prioriteras 100 platser till ungdomar med särskilda skäl, och nytt för i år är att 15 platser ska avsättas till ungdomar i särgymnasiets samtliga årskurser.

1400 ungdomar har i år sökt feriepraktik. Efter matchning har samtliga som vill ha en plats kunnat erbjudas det. 400 ungdomar har under processen tackat nej, bland annat med anledning av annat erbjudande om sommarjobb.

650 platser inom kommunal verksamhet

Av de 1000 platserna finns cirka 650 inom kommunal verksamhet, och resten erbjuds av föreningar och kommunala bolag. 100 platser erbjuds, som förra året, till ungdomar med särskilda skäl. Matchningen till dessa platser har skett i samverkan mellan Jobbcentrum, Socialtjänsten, Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA) och Elevhälsan inom skolan.

Ett första kliv in på arbetsmarknaden

– Vi är enormt glada att vi i år kunnat erbjuda samtliga sökande en plats varav 1000 slutligen tackat ja till en feriepraktik, säger samordnare Maj-Lis Hansson och Lotta Ringkvist.

– Utökningen är nästan en fördubbling mot tidigare år och en mycket viktig satsning på Eskilstunas framtid, berättar de.

– Att få en feriepraktik är för ungdomarna ett första kliv in på arbetsmarknaden och en viktig erfarenhet inför framtida arbetsliv, menar Maj-Lis Hansson och Lotta Ringkvist.

Läs också:

You May Also Like