Afghanistan, krigets kostnader och resultat

Farooq Tariq

Det står nu klart att USA-imperialismen har förlorat alla sina mänskliga och finansiella investeringar i Afghanistan. Talibanerna har tagit Afghanistan så gott som utan strid. Det som har spenderats i Afghanistan i utveckling, “demokrati” och träning av de väpnade styrkorna under de senaste 20 åren var utan motsvarighet i världshistorien.

USA öste in 2226 miljarder dollar(!!!) i Afghanistan. Det motsvarar 19 144 miljarder svenska kronor. Dessa pengar skulle kunnat bekosta grundläggande utbildning i hela världen.

Enligt USA:s försvarsdepartement lägger USA ner 815 miljarder dollar på sin krigsmakt årligen. (Mer än 7000 miljarder kronor, jämför med Sveriges krigsbudget på 63 miljarder kronor. Rysslands lade år 2018 ner 64 miljarder dollar, motsvarande 550 miljarder kronor. Ryssland svarade 2018 för 3.4 procent av världens rustningskostnader, USA svarade för 36 procent. Översättarens anmärkning.)

Trots sina enorma insatser drar sej US-amerikanerna nu snabbt ut ur Afghanistan och kollapsen för Ashraf Ghanis regering innebär att de amerikanska investeringarna nu hamnar i Talibanernas händer och detta utan att knappt några skott avlossats.

Offren för det 20-åriga kriget kan förstås genom följande siffror. I april 2021 hade 47 235 civila, 72 journalister, 444 hjälparbetare och 66 000 afghanska regeringssoldater dödats.

USA hade förlorat 2 442 i dödade soldater och 20 666 i skadade. Dessutom hade 3 800 anställda i privata säkerhetsbolag dödats. Legosoldater alltså. (Översättarens anmärkning).

Soldater från 40 länder deltog under NATO:s ledning. Av dessa dog 1144.

Afghaner som flytt utomlands uppgår till 2.7 miljoner. Internflyktingarna räknar 4 miljoner.

USA-imperialismen lånade stort för att finansiera kriget Bara räntorna uppgick till 536 miljarder dollar. Ovan på detta har man fått punga ut med 296 miljarder dollar på medicinsk vård och andra utgifter för att ta hand om återvändande soldater.

88 miljarder dollar lades ner på att träna de 300 000 afghanska soldaterna som nu kapitulerar utan strid. 36 miljarder dollar lades ner på infrastruktur som byggen av dammar och vägar. 9 miljarder dollar betalades ut som kompensation till afghanska jordbrukare så att de skulle sluta odla vallmo och producera heroin.

US-amerikanerna trodde att utveckling skulle förmå afghanerna att inte sluta upp vid talibanernas sida.

Men så blev det inte (även om sympatierna för talibanerna också var diskutabla).

Inte heller kunde US-amerikanernas investeringar råda bot på fattigdomen.

Just nu ligger arbetslösheten på 25 procent. Andelen under fattigdomsstrecket är 47 procent. Allt enligt Världsbankens beräkningar. Dock har vissa framsteg gjorts. Den genomsnittliga livslängden har ökat från 56 till 64 år. Antalet barn som dör innan fem års ålder har halverats. Andelen läskunniga har ökat från 8 procent till 43 procent. 89 procent av stadsborna har i sina hem tillgång till dricksvatten. För 20 år sedan var siffra 16 procent.

Allt vad USA har investerat faller nu i talibanernas händer. Afghanska soldater lämnar sina vapen och flyr, dessa vapen hamnar nu hos talibanerna. Talibanerna härskar nu, inte i 1996 års Afghanistan utan i 2021 års där tusentals miljarder investerats.

Detta USA:s nederlag kan inte jämföras med Sovjetunionens tillbakadragande efter Geneve-överenskommelsen 1986. Den av Sovjetunionen tränade armén och administrationen överlevde i tre år efter ryssarnas tillbakadragande. Här har nu Ashraf Ghanis regim fallit några dagar efter att talibanernas offensiv startade, när US-amerikanernas och NATO:s styrkorna dragit sej ur.

Den historiska lärdomen av detta krig är att styrkor skapade genom direkt militär intervention av utländska trupper kan inte försvara ett land. Sovjetiska trupper stannade i tio år och misslyckades. USA och NATO stannade i 20 år. Den afghanska armé som dom skapade upplöstes utan att göra motstånd. Anledningen är klar: Det afghanska folket och de afghanska soldaterna hade ingen ideologisk grund för kamp. Ashraf Ghani & CO. var involverade i mega-korruption. Klasskillnaderna var skarpa. Afghanerna kämpade inte för US-amerikanerna, varför skulle dom slåss för deras agenter?

Ashraf Ghani & Co. representerar den värsta formen av kapitalism. Talibanerna var däremot, trots sin brutalitet, förmögna att smart exploatera religionen. De hade en idé om en religiös stat. Ashraf Ghani kunde aldrig förklara vilken sorts stat han ville ha.

Talibanernas seger är dåliga nyheter för progressiva människor på hela klotet. Vår kritik av US-amerikanernas agenter betyder inte att vi stöder talibanerna. Opposition mot båda lägren måste vara vår linje. Enbart en seger för en verkligt demokratisk socialistisk ideologi kan stoppa framtida blodutgjutelser i Afghanistan.

Talibanernas seger är inte ett tecken på fred utan på evigt inbördeskrig. Etableringen av ännu en fanatisk religiös stat i södra Asien kommer att framkalla religiös sekterism i hela regionen och fortsatt ofred.

Farooq Tariq är från Pakistan och medlem i Fjärde Internationalen.

(översättning: Peter Widén)

You May Also Like