Löneskillnaden mellan män och kvinnor bland arbetare och tjänstemän. Men visar även löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän. Källa. Medlingsinstitutet.

8 mars – Internationella kvinnodagen

Många firar 8 mars – den internationella kvinnodagen, utan att ha klart för sig bakgrunden till detta firande och varför det är just 8 mars.

Den 28 februari 1909 förklarade det Amerikanska socialistpartiet att man skulle fira en nationell kvinnodag. Det blev den första nationella kvinnodagen. Man fortsatte att fira 28 februari som nationell kvinnodag fram till 1913.

8 mars 1910 instiftades Internationella Kvinnodagen av den socialistiska Andra Internationalen. Initiativet togs av det tyska kommunisten och feministen Clara Zetkin för att uppmärksamma bristen på jämställdhet och kvinnors situation över hela världen.

I Sverige firar vi Internationella kvinnodagen sedan 1912.

1977 beslutade FN:s generalförsamling, på initiativ från FN:s första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975, att införa en gemensam kvinnodag.

Sedan 1978 finns Internationella kvinnodagen 8 mars med på FN:s lista över högtidsdagar.

I och med FN:s “erkännande” kan man säga att Internationella kvinnodagen alltmer blivit något av en “opolitisk” högtidsdag i stället för en socialistisk kampdag.

Men hur man firar 8 mars ser lite olika ut i olika länder. En del håller fast vid kravet att 8 mars ska vara en dag då skillnader i jämställdhet ska lyftas fram i kampen för ett jämlikt och rättvist samhälle – att kvinnokamp och klasskamp går hand i hand.

Andra försöker “kidnappa” 8 mars och göra det ungefär som med mors- och fars dag. Att 8 mars blir dagen då man köper en blomma till frun för att visa att man minsann står upp för jämställdhet mellan könen.

8 mars är nationell helgdag i 27 länder – dock inte i Sverige eller något annat land i Norden.

Av länderna inom EU hittar jag bara Cypern som har 8 mars som helgdag.

2009 argumenterade den luxemburgska EU-kommissionären Viviane Reding:

“Så länge vi behöver fira kvinnodagen, betyder det att vi inte har lika rättigheter. Målet är jämställdhet, så att vi inte längre behöver en sådan här dag.”

Feministen Alice Schwarzer, som är en företrädare för den tyska kvinnorörelsen, har sagt att internationella kvinnodagen bör avskaffas. Hon menar att målet i stället ska vara att årets alla 365 dagar ska vara dagar för både kvinnors och mäns lika värde.

Tar man en snabbtitt på läget i Sverige så är det så att kvinnor fortfarande, 100 år efter att kvinnorna fick rösträtt och är representerade i våra parlamentariska församlingar, har betydligt lägre inkomster än män. Kvinnor har ungefär 10 procent lägre löner än män.

Under en livstid skiljer det i genomsnitt flera miljoner kronor mellan kvinnor och män.

Ett resultat av dessa löneskillnader är att av Sveriges närmare 300 000 “fattigpensionärer” (“låg ekonomisk standard” på EU-språk) är två tredjedelar just kvinnor.

Den finns även Internationella mansdagen som firas årligen 19 november sedan 1999. Den som vill veta mera om detta kan googla “Internationella mansdagen”.

Efter ett kort avbrott fortsätter sedan det Internationella mansåret som vanligt.

Rolf Waltersson

You May Also Like