300 miljoner år vilar på mitt pekfinger. Foto: Rolf Waltersson.

300 miljoner år vilar på mitt pekfinger

Jag går ofta vid Ekeby våtmark här i Eskilstuna. Det är Sveriges största konstgjorda våtmarksområde. När det anlades för cirka 25 år sedan var huvudsyftet att rena avloppsvattnet från kommunens reningsverk från kväve. Genom en extra sväng genom de 8 stora dammarna skall kvävemängderna som släpps ut i Eskilstunaån, och därmed också i Mälaren, reduceras ytterligare, och därmed hålla tillbaka övergödningen av våra vatten.

När man anlade våtmarken fick man “på köpet” ett rikt djurliv. Främst fåglar av olika slag. Jag tror att ornitologiska klubben har registrerat över 150 olika fågelarter.

Därmed har våtmarksområdet blivit ett populärt utflyktsområde. Inte bara för Eskilstunabor. Fågelskådare kommer långväga ifrån just för att det är så nära och lätt att komma tätt inpå fågellivet. Även de med rullator och rullstol kan besöka området där det finns anlagda gång- och cykelvägar runt några av dammarna.

Ungefär halva området är öppet för allmänheten. Den andra halvan är avgränsad med stängsel för att skydda de fåglar som föredrar att hålla sig på “armlängds avstånd” från nyfikna människor.

Jag går ofta där med min kamera för att fånga fågellivet på bild. Vid ett tillfälle, i slutet av juni för några år sedan, noterade jag den rikliga förekomsten av sländor i vassarna som omgärdar de stora dammarna. Det var trollsländor av olika slag. Jag tog några bilder med mitt “fågelobjektiv”. Men för att komma sländorna närmare in på livet satte jag gången därpå makroobjektivet på kameran.

Rätt som det var kom två parande sländor flygande och landade på mitt pekfinger. Efter att ha iakttagit dem en kort stund slängde jag upp kameran och tog några bilder innan de flög vidare, lyckligt ovetande om att jag fångat deras “kärleksliv” på bild.

Nyfiken som jag är så sökte jag lite mer information om trollsländor. Jag fick lära mig att trollsländor funnits på jorden i 300 miljoner år. De lär därmed tillhöra de äldre av alla insekter.

Tanken svindlar. Några korta sekunder sitter ett par av dessa uråldriga insekter på mitt pekfinger. Det är så att man får ett annat perspektiv på livet och på tillvaron.

I 300 miljoner år har dessa insekter funnits på jorden. Hur många år har vi människor funnits? Kanske 100 000–200 000 år, om vi inte räknar med “förstadierna” till homo sapiens. Då handlar det om ett par miljoner år.

Hur ser det ut om 300 miljoner år? Kommer det att finnas några människor på jorden då?

Kommer det att finnas människor ens om 100 000–200 000 år?

Och kommer det att finnas trollsländor om 300 miljoner år? Man kan i alla fall hoppas. Men då får de hitta något annat än mitt pekfinger att vila på.

Text & Foto:
Rolf Waltersson

You May Also Like