Ohyggligheterna i Gaza och västliga makthavares och mediers moraliska bankrutt

Vi bevittnar nu något i sanning skrämmande. Genom systematisk och massiv terror har 24 000 människor avlivats. Två tredjedelar av dem är kvinnor och barn. Och reaktionerna från många makthavare skrämmer.

USA:s … Läs mer “Ohyggligheterna i Gaza och västliga makthavares och mediers moraliska bankrutt”

Read more