Foto. sasint / Pixabay.

Vi varandra stärker …

Peder Andersson, Eskilstuna i september 2023:

Så ändrar sig dagen
det som var igår
i mörker vi märker
och vi varandra stärker,
det gamla av vilket
vi lär, i dagen, som
kommer ny,
vi ej om dess mörker bry,
men tager till vara
som fond till det glada,
ljus, som själarna
våra bär, så länge
vi finns, allt liv
som finns, blir
till en gång i balans,
vår glädje
den finns någonstans.

Peder Anderson,
Fröslunda, Eskilstuna

You May Also Like