Foto: Jody Dell Davis / Pixabay.

Varmaste dagen som någonsin registrerats

Den 3 juli uppgick den genomsnittliga temperaturen på jorden till 17,01 grader Celsius. Ett varmare dygn har inte tidigare registrerats.

Bakom den alarmerande uppgiften står University of Maine’s Climate Change Institute. Forskarna där spår också att det nya rekordet kommer att slås inom kort.

Det var måndagen den 3 juli i år, som den högsta genomsnittliga temperaturen uppmättes, sedan dessa mätningar inleddes för 44 år sedan (1979). Den tidigare högsta temperaturen 16,92 grader hade uppmätts i augusti 2016 och 24 juli i fjol. Det finns inga äldre mätningar av jordens genomsnittliga temperatur. Det finns däremot gott om mätningar på olika platser på jorden, vilka visar en tydligen ökning av temperaturen under de senaste 100 åren.

Samtidigt kommer rapporter om att temperaturen i Östersjön ligger fyra grader över det normala. Förändringar som tidigare tog årtusenden sker nu inom endast ett tiotal år. De troliga följderna är enligt forskarna oöverskådliga. Ekosystem hotas av snabb kollaps.

Kommer mänskligheten att kunna avvärja det nu akuta hotet mot livsbetingelserna på vår planet?

De makthavande inom politik och ekonomi pratar fortfarande om tillväxt av förbrukningen av jordens resurser som ett självklart mål.

Det som krävs är en global plan för nedväxt av förbrukningen!

All lyxkonsumtion måste bannlysas och en radikal jämlikhetspolitik måste ställas på dagordningen!

Vi behöver införa en övre gräns för individers disponibla inkomst och en inriktning på drastiskt ökad regional självförsörjning vad gäller till exempel livsmedel och kläder.

Och militarismen måste sopas undan!

Detta kräver en snabb uppbyggnad av en kraftfull rörelse underifrån. En internationalistisk och internationellt organiserad folkrörelse som utgår ifrån att vi nu fått den sista varningen.

Dagens politiska, ekonomiska och militära makthavare måste ställas åt sidan.

You May Also Like