Sundsvall. Kvicksilvret som dumpades i Östersjön håller på att läcka ut. Foto: Henrik Sendelbach.

Nio ton kvicksilver läcker ut i Östersjön

  • Länsstyrelsen varnar för konsekvenserna
  • Livsfarligt för människor, djur och miljö
  • Företagen vägrar ta ansvar för saneringen

23 000 tunnor på botten av en bukt. I tunnorna: närmare nio ton kvicksilver, ett av de allra farligaste miljögifterna för både människor, djur och natur. Och företagen som är ansvariga för dumpningen vägrar ta på sig sanering. Det kanske låter som något land långt borta, utan miljölagar och saneringsregler. Men det är Sverige idag. Närmare bestämt Sundsvallsbukten.

Mellan 1945 och 1968 tillverkade Stockholm Superfosfat Fabriks AB vinylklorid i Stockvik söder om Sundsvall. Vinylkloriden användes som råvara vid PVC-tillverkning. När vinylklorid produceras blir det avfall, så kallad katalysatormassa. Detta avfall innehåller extremt höga halter av kvicksilver. Stockholm Superfosfat Fabriks AB dumpade detta avfall i Sundsvallsbukten mellan 1951 och 1964.

Dumpningen skulle egentligen ske ute på internationellt vatten, men så skedde bara i början. Snart stjälptes det i böljan så fort båtarna passerat Brämösundet utanför Njurunda. Eftersom många tunnor ännu inte har lokaliserats finns det teorier om att många av dem har dumpats ännu närmare strand, liksom från fartyg på väg till Gotland för att hämta kalk i Slite.

Idag är dessa tunnor i mycket dåligt skick. Redan 2012 rapporterade SVT Västernorrland om hur tunnorna rostar sönder. Gifterna kan mycket väl redan ha börjat spridas med strömmarna ut i Östersjön.
Länsstyrelsen i Västernorrland varnar för att föroreningarna innebär en “mycket stor risk för människors hälsa och miljö”. En tesked kvicksilver ska räcka för att utrota det mesta av livet i en normalstor svensk sjö.

Problemet är bara att det ursprungliga bolaget inte finns längre utan har övergått i andra bolag. De bolag som länsstyrelsen har pekat ut som ansvariga idag är framförallt Akzo Nobel och Fortum. Företagen har i dagarna kommit in med yttranden till länsstyrelsen som visar att de inte tänker göra något åt saken. De vill helt enkelt inte ta den skyhöga saneringskostnaden.
Samtidigt håller 8,7 ton kvicksilver på att långsamt läcka ut i havet där det kan omvandlas till den ännu farligare formen metylkvicksilver.

Nu ska frågan avgöras i domstol. Det troliga är att det blir staten som får betala notan för de privata bolagens giftiga historia.

Emma Lundström

Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna som finns för både människor, växter och djur. Kvicksilver kan bland annat ge skador på centrala nervsystemet och njurarna. Mikroorganismer i mark och vatten kan omvandla den giftiga metallen till en ännu giftigare förening: metylkvicksilver.

Artikeln tidigare (5/10) publicerad i internationalen.se

You May Also Like