Våren är här

Mitt milda vansinne
bleknar bort
i evighetens karusell

I diagnosernas värld samlar
själen in synapsernas ändlösa
dansande fantasier

Otakt är dock den galnes lön
när han läser sin receptlista
och begrundar sin forna aptit
på ett liv som aldrig blev av

Fången i sina cellers gallergrindar
hjälplös i sitt skal av synder
skadad i sin arma själ
där djupet är en utsikt
över ett betongtorg

Intigheten har ett namn

Pjotr Grådask maj 2017

Liknande artiklar:
Sjuksköterskor har en samhällsbärande funktion och arbetar dagligen på liv och död. Trots det är
William Faulkner och Harper Lee är omistliga vittnen när det kommer till rasismens rötter och
“Tangentavtryck” heter Ingemar E.L. Göranssons nya bok (Ord & Kultur, 269 sidor), och liksom i
Personlig berättelse som berör Anna Hage var 1986 en 17-årig tjej som försökte rädda livet