Våren är här

Mitt milda vansinne
bleknar bort
i evighetens karusell

I diagnosernas värld samlar
själen in synapsernas ändlösa
dansande fantasier

Otakt är dock den galnes lön
när han läser sin receptlista
och begrundar sin forna aptit
på ett liv som aldrig blev av

Fången i sina cellers gallergrindar
hjälplös i sitt skal av synder
skadad i sin arma själ
där djupet är en utsikt
över ett betongtorg

Intigheten har ett namn

Pjotr Grådask maj 2017