Vänsterpartiet och Miljöpartiet är lösa i köttet och svaga i sinnet

I en inspelad intervju i Expressen ger Johan Pehrson (L) en känga till V och MP därför att de två partierna inte fullt ut ställer sig bakom den säkerhetsanalys som gjorts med anledning av (eventuellt) Natomedlemskap.:

“Min uppfattning är att Vänsterpartiet och Miljöpartiet här är uppseendeväckande lösa i köttet och svaga i sinnet, det här är häpnadsväckande, och det är omöjligt att Socialdemokraterna ska kunna regera med de här två partierna”; säger Johan Pehrson i intervjun i Expressen:

Jag har inte sett och läst den analys Johan Pehrson talar om. Jag tror inte många andra heller känner till vad denna analys innehåller. Jag vet inte ens om den är offentlig ännu.

När jag googlar hittar jag ett kort inlägg i Omni där det står att den säkerhetspolitiska analysen ska presenteras på fredag 13 maj. Man kan också läsa att:

“Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsätter sig några av slutsatserna i analysen, enligt utkastet”.

Det Johan Pehrson pratar om i intervjun är fullständigt obegripligt för den som inte vet vad denna säkerhetsanalys innehåller, och vad det är i analysen som V och Mp motsätter sig som är så förskräckligt att det till och med är en fara för rikets säkerhet.

Man kunde ju förvänta sig att programledaren och intervjuaren Elin Jönsson skulle ställa någon relevant följdfråga, att t ex be Johan Pehrson ge exempel på det han kritiserar V och Mp för, så att intervjun blir begriplig för lyssnarna. Men icke! Nu blir det som talesättet; “Tomma tunnor skramlar mest”.

Rent allmänt vill jag säga att blir man påhoppad av Liberalerna, som kanske är de värsta Nato- och bombkramarna i riksdagen, är det ett sundhetstecken.

Jag skulle bli mer bekymrad om Johan Pehrson (L) öste beröm över V och Mp.

Ni kan själva gå in på Expressen och lyssna: Johan Pehrson (L) om Nato – ger känga till V och Mp – Expressen, 10 maj 2022.

PS. Googlar jag “sinnessvag” läser jag: “Sinnessvag är sammansättning av sinne och svag”.

Synonymer till sinnessvag: “sinnessjuk”, “utvecklingsstörd”, “galen”, “dåraktig”.

Rolf Waltersson

You May Also Like