Marielle Lahti, Eva Johansson, Kristina Larsson (MP) och Firat Nemrud (V).

Valstugebesök

eFOLKET:s reportrar Linus Bouvin och Peter Widén gjorde under Tisdagen (21/8) ett nedslag bland valstugorna på Fristadstorget i Eskilstuna.

Vi ville ställa ett begränsat antal frågor till partiernas representanter i valstugorna.

Då eFOLKET är en tidning på Röd-Grön grund så ställde vi frågorna till de partier som brukas betecknas som röda och/eller gröna. Det vill säga till socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

Följande fem frågor handlade det om:

  1. Är ni beredda att höja kommunalskatten om det skulle visa sej mer pengar behövs för att säkra en acceptabel nivå inom skola och åldringsvård?
  2. Vad tycker ni om att kommunen upplåter sina reklamplatser för spelreklam? Är ni beredda att förbjuda detta för att bekämpa spelmissbruk?
  3. Är ni för att Sverige skriver under FN-s resolution om att förbjuda kärnvapen?
  4. Kommunen tog ju beslutet att riva den historiska sporthallen och bygga en ny byggnad för högskolan trots att fungerande och rymliga lokaler fanns ett par hundra meter bort. Kommundirektören Per Eriksson fick medalj av Högskolan och nu sitter han i Högskolans styrelse. Tycker ni att det här ser snyggt ut?
  5. Är ert parti för att överföra bankerna i samhällets ägo och ställas under demokratisk kontroll? Om inte, berätta då varför ni anser att det är bättre att finanssektorn sköts av det privata storkapitalet.

Första stugan vi besökte var Miljöpartiets.

Eva Johansson höll på att öppna stugan för dagen och haffade omedelbart de två eFOLKET-reportrarna och satte oss i arbete med att bära ut ett par tunga blomlådor. eFOLKETs reportrar hjälpte till med glatt humör.

Kristina Larsson dök nu upp. Kristina är medlem i både Miljöpartiet och eFOLKET:s Vänner. Samt aktivist i Cykelfrämjandet bör tilläggas. Efolkets reportrar tar fram frågeformuläret. Ungefär samtidigt dyker Miljöpartiets gruppledare i Kommunen, Marielle Lahti, upp. Hon tar över svarandet och svarar på den första frågan (Är ni beredda att höja kommunalskatten om det skulle visa sej mer pengar behövs för att säkra en acceptabel nivå inom skola och åldringsvård?) att det är tänkbart vid behov.

På fråga nummer 2 om att kommunens reklamplatser upplåts för reklam för spel, svarar Marielle att frågan om att förbjuda detta är en komplicerad fråga juridiskt och vill varken säga ja eller nej. En diskussion bryter också ut om vilka reklamplatser vi talar om. Det visar sej att alla inte uppmärksammat den faktiskt massiva spelreklam som lyser från alla kommunens reklamskärmar.

På frågan om Sverige bör skriva under FN:s resolution om förbud av kärnvapen får vi dock ett snabbt och entydigt JA!

Och på den fjärde frågan om turerna runt högskolebygget ser snygga ut får vi klart nej.

Frågan om vilja till nationalisering av bankerna besvarar med ett nej. Marielle Lahti menar att det som behövs är hårdare regleringar.

Om man inte vill överföra bankerna i samhällets ägo, fanns ju en följdfråga som löd: “Om inte, berätta då varför ni anser att det är bättre att finanssektorn sköts av det privata storkapitalet.”

På detta svara Lahti att man eftersträvar en “Cirkulär ekonomi”.

Den läsare av dessa rader som kanske undrar vad en “cirkulär ekonomi” är måste vi tyvärr meddela att här famlar även eFOLKET: reportrar i fåvitsko. Vilket inte hindrade reportrarna från att vandra vidare.

I Socialdemokraternas valstuga hittar vi Ingegärd Åkerlund och Marianne Johnsson.

På frågan om beredskap att höja skatten vid behov svarar man ja men poängterar att det vill väldigt mycket till innan kommunalskatten kan höjas. Man hänvisar till skattetrycket i angränsande kommuner med mera.

Fråga två (om förbud mot spelreklam ) vill man inte besvara. Man hänvisar till ordningsstadga med mera.

På frågan om att skriva under mot kärnvapen får vi ett obetingat ja. Dock konstaterar vi att en stor bild på Peter Hultqvist pryder valstugan. Hultqvist som lagt ner stor möda på att förhindra en svensk signatur under resolutionen.

Frågan om turerna kring högskolan tycker Marianne och Ingegärd inte går att besvara eftersom den enligt dem blandar ihop olika saker. Och på frågan om att överföra bankerna i samhällets ägo får vi ett klart nej från dem.

Firat Nemrud i Vänsterpartiet svarar klart och kortfattat på alla frågor.

Höja skatten vid behov? Svar Ja!

Förbjuda spelreklam på kommunens reklamplatser? Ja!

Skriva under mot kärnvapen? Ja!

Tycker Vänsterpartierna att turerna kring högskolebygget ser snygga ut? Svar Nej!

Överföra bankerna till samhällets ägo?

Firat svarar att man vill ha statlig kontroll och att bankerna ska betala mer till samhället.

Vi på eFOLKET hoppas att detta lilla nedslag bland valstugorna och de svar vi fått kan vara till någon liten hjälp för de röd-gröna väljare som funderar på hur de ska lägga sin röst på valdagen.

Text och Foto:
Linus Bouvin & Peter Widén.

You May Also Like