Bildskapare: vanna44 / Pixabay.

Vad är “ordförandeskapet i EU” och hur fungerar det? – Fakta

Anna Eriksson:

Vilket land som blir ordförande väljs inte, utan länderna turas om. Detta innebär att alla medlemsländer, oavsett storlek, innehar ordförandeskapet i rådet. Det blir deras tur vart 13- och ett halvt år.

Den 1a juli tog Ungern över det roterande ordförandeskapet och fortsätter därmed det föregående ordförandeskapet (Belgiens) arbete innan det överlämnas till nästa ordförandeskap (Polen). Dessa tre länder ska komma överens om en gemensam arbetsplan och samarbeta för kontinuitet.

Rollen som ordförandeland innebär bland annat att planera och leda EU-möten, att driva frågor och söka kompromisser för att föra lagstiftningsarbetet vidare. För att kunna göra det måste ordföranden “agera som en uppriktig och neutral medlare”, enligt EU rådets hemsida.

(Källa: EU rådets hemsida – https://www.consilium.europa.eu)

Kritik av Ungerns lämplighet som ordförande

För lite mer än ett år sen (1a juni 2023) förklarade EU-parlamentet genom en resolution Ungern ‘icke lämpligt’ som ordförandeland. Den icke-bindande resolutionen uppmanar medlemsstaterna att finna en lösning och tillägger att parlamentet annars ska vidta “lämpliga åtgärder”. Värd att notera är den stora majoritet av EU:s befolkning vilken representerades av ledamöterna som röstade för resolutionen (442 mot 144 emot och 33 nedlagda röster).

Ministrar från flera EU-länder har också de ifrågasatt om Ungern borde tillåtas agera representant och ordförande för hela EU. Bland de som uttryckt kritik mot Ungern i samband med ordförandeskapet återfinns Tysklands Europaminister Anna Lührmann (De Gröna) och Nederländernas dåvarande utrikesminister Wopke Hoekstra. Hoekstra, en kristdemokrat, har för övrigt nyligen blivit tillsatt som EU-kommissionsledamot för klimatåtgärder.

Ingenting av detta räckte alltså för att förhindra Ungern från att få sin tilldelade tid som EU-ordförande som alla andra EU-länder. Det återstår att se om (det nyvalda) EU-parlamentet kommer att göra verklighet av några av de åtgärder syftade på ovan, bland annat att bojkotta hela utförandet av Ungerns program genom att reducera sitt samarbete till absolut minimum.

Anna Eriksson

Läs också:

Nu är Ungern EU:s ordförandeland – eFOLKET, 2 juli 2024.

You May Also Like