Palestinas flagga. Bildskapare: Jorono / Pixabay.

Till Sveriges regering: Stoppa folkmordet – För ett fortsatt eldupphör!!

Palestinanätverket i Malmö:

FN:s generalförsamling antog i slutet av oktober en resolution om omedelbart humanitärt eldupphör i Gaza. Sveriges regering lade ner sin röst.

Sedan omröstningen har representanter för den svenska regeringen fortsatt vägra att arbeta för ett eldupphör och snarare tagit varje tillfälle i akt att hävda Israels rätt att försvara sig.

Den israeliska blockaden har försatt Gaza, utan el, mat, vatten och mediciner.

Gaza har i över en månads tid varit utsatt för massiva bombningar som krävt över 10.000-tals människors liv. Israel har bombat såväl sjukhus, skolor som flyktingläger och jämnat kvarter efter kvarter med marken.

16-åriga barn i Gaza har inte levt en enda dag av sina liv utan blockaden. En olaglig och inhuman blockad som stänger in 2,2 miljoner människor. 16-åringarna i Gaza genomlever nu de tredje massiva bombningarna i sina liv. De har oskyldigt utsatts för dödande, rädsla, trauma och förluster även 2008 och 2014.

Israels pågående attack mot Gaza har berövat tusentals palestinska barns möjligheter att ens bli tonåringar. Eller möjligheten att bli tonåringar under omvårdnad av sina föräldrar. Ett nytt begrepp har skapats under den drygt månadslånga pågående massakern: skadade barn utan överlevande familj. Det är inte pauser i dödandet som behövs, det är eldupphör och slut på blockaden.

Samtidigt som folkmordet i Gaza pågår obehindrat, sker en upptrappning av våld, arresteringar, annekteringar och förstörelse av palestinska samhällen på den ockuperade Västbanken och i östra Jerusalem. Sedan oktober har israeliska bosättare utökat sina dödliga angrepp med stöd av armén och polisen, attackerat och mördat civila palestinier. Den sionistiska ockupationen, annekteringen, och blockaden av Gaza måste omedelbart upphöra!

Dessvärre har Sveriges regering pausat utvecklingsbiståndet till Palestina. Ett bistånd som användes för att stärka mänskliga rättigheter, och demokratisk utveckling. Ett agerande som stympat möjligheterna till framtidshopp om ett människovärdigt liv för Palestinas barn, som i hela sitt liv, levt under Israels sionistiska ockupation, apartheid, blockad, genomlidit flera massakrer och nu också, förlorat sina hem.

Palestina behöver mer utvecklingsbistånd, inte mindre!

Den svenska regeringen måste vidta konkreta och meningsfulla åtgärder för att förhindra folkmordet. Det är regeringens skyldighet att förebygga brottet folkmord och att skydda den palestinska befolkningen.

Vi uppmanar att Sveriges regering kräver att EU och FN driver frågorna om;

  • ett fortsatt eldupphör!
  • att utreda och lagföra alla krigsbrott!
  • att blockaden ska hävas omgående!
  • att bosättningspolitiken upphör!

Palestinanätverket i Malmö den 29 november 2023

You May Also Like