Bildskapare: English/ Pixabay.

Terroristen Henry Kissinger har avlidit – blev 100 år

Igår avled en av 1900-talets mest namnkunniga terrorister. Henry Kissinger blev 100 år.

Statsvetaren Henry Kissinger lämnade universitetsvärlden och övergick 1969 till politiken som Richard Nixons nationella säkerhetsrådgivare. 1973 tillträdde Kissinger också utrikesministerposten. Den behöll han under hela Gerald Fords presidentperiod, fram till 1977.

USA hade 1969 över en halv miljon soldater i Vietnam. Ett förödande blodigt markkrig kombinerades med B52-planens intensiva terrorbombningar. Kissinger och Nixon beslutade 1970 om en utvidgning av terrorbombningarna till Kambodja. Antalet dödsoffer för denna bombkampanj beräkna ha uppgått till minst 200 000.

Även Laos utsattes för bombkampanjer. Också dessa beräknas ha skördat omkring 200 000 liv. Antalet offer för USA:s krigföring i Vietnam har beräknats till 3 miljoner.

I samband med de av Kissinger och Nixon beslutade och inledda massiva terrorbombningarna över norra Vietnam julen 1972 författade Sveriges statsminister Olof Palme dagen före julaftonen en stark protest:

(…) Det man gör är att plåga människor, plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse inför maktspråk.

Därför är bombningarna ett illdåd.

Därav finns det många i modern historia.
De förbinds ofta med namn. Guernica, Oradour, Babij jar, Katyn, Lidice, Sharpeville och Treblinka.
Våldet har triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret.

Nu finns det ytterligare ett namn att foga till raden:
Hanoi – julen 1972.

Reaktionen från Kissinger och Nixon blev ursinnig.

*******

1970 valdes socialisten Salvador Allende till president i Chile. Kissinger och Nixon hade tillsammans med USA:s säkerhetstjänst aktivt understött de chilenska högerkrafterna i försöket att hindra att Allende blev val. Kissinger var också aktiv i stödet till den blodiga militärkuppen som 1973 störtade den chilenska arbetarrörelseregeringen. Kuppen följdes av mord på tusentals aktiva inom fackföreningsrörelsen och vänstern.

Santiago de Chile den 11 september 1973. Presidentpalatset bombas av det chilenska flygvapnet. Den demokratiskt valde presidenten Salvador Allende dödas. Kissinger har gett grönt ljus åt de mordiska kuppmakarna. CIA var sedan flera år en aktiv deltagare i undermineringen av Allende och dennes socialistiska arbetarregering.

Genom att vända sig direkt till Olof Palme skaffade sig Sveriges ambassadör i Santiago de Chile, Harald Edelstam, fria händer för genomförande av omfattande räddningsinsatser. Många undgick genom dessa insatser att hamna i klorna på kuppregeringens torterare och bödlar. Och många chilenare kunde sedan ta sig till Sverige.

Den USA-understödda chilenska Pinochet-diktaturen fattade senare ett beslut om att låta sin säkerhetstjänst mörda Olof Palme. Attentatet var tänkt att äga rum i Madrid 1976. Den som utsetts som säkerhetstjänstens ansvariga för operationen var den USA-chilenske mordorganisatören Michael Townley. Den mot Olof Palme riktade attentatsplanen gick dock i stöpet.

1975 sammanträffade på Chile-juntans initiativ representanter för de USA-understödda högerdiktaturerna i Latinamerika. Dessa beslutade om att gemensamt inleda en terrorkampanj mot den latinamerikanska vänstern och militärdiktaturernas motståndare.

Kampanjen fick namnet Operation Kondor (Operación Cóndor eller Plan Cóndor). Den resulterade i att tiotusentals diktaturmotståndare och vänsteraktivister mördades. Många av de mördades kroppar återfanns aldrig. Bara i Argentina uppgick antalet “försvunna” till minst 20 000.

Henry Kissinger gav sitt uttryckliga “godkännande” till Operation Kondor. Och CIA och US-amerikansk militär “expertis” bistod aktivt i mordkampanjen.

*******

Också i Afrika kom Kissingers insatser att leda till massomfattande död och förstörelse. När Angola 1975 blev fritt från NATO-landet Portugals kolonialstyre såg makthavarna i Washington det som mycket viktigt att den marxistiska befrielserörelsen MPLA inte kom till makten. Kissinger satsade på stöd till den av Zaires diktator och CIA uppbackade rörelsen FNLA och den av Sydafrikas apartheidregim understödda “rörelsen” UNITA. 1975 intervenerade också, i samförstånd med Kissinger, reguljära sydafrikanska förband.

Kissingers tanke med engagemanget i Angola var att det efter USA:s nederlag i Vietnam var det viktigt att inför Tredje världens  befrielserörelser göra klart att det skulle kosta oerhört mycket att sätta sig upp mot Washingtons uttalade intressen.

Resultatet för Angolas folk blev hundratusentals döda. Ända fram till 1987 härjade apartheidregimens militär långt in i södra Angola. Och med uppbackning från Reagan-regimen skulle UNITA:s terror fortsätta under hela 80-talet. Den upphörde inte heller under 90-talet. Först 2002 fick Angola fred.

Vad gäller Angola och hela södra Afrika befann sig Olof Palme i total kollisionskurs med Henry Kissinger; och senare med Ronald Reagans administration – ända fram till det att Palme 1986 mördades.

Henry Kissinger tilldelades 1973 Nobels fredspris. Detta med anledning av en förhandlingsuppgörelse med Vietnam (DRV, Demokratiska Republiken Vietnam, även benämnd Nordvietnam).

Kissinger delade priset med Vietnams chefsförhandlare Le Duc Tho. Denne avböjde dock att ta emot priset. Kriget var inte avslutat och att dela priset med Kissinger var inget som vietnameserna uppskattade. Wikipedia kommenterar, minst sagt återhållsamt: Fredspriset till Kissinger hör till de mest omdiskuterade.

Efter avslutad politisk karriär har Henry Kissinger ägnat sig åt att skriva och mot svindlande summor hålla föredrag.

Han har aldrig, såsom de nazistiska krigsförbrytarna, ställt iför rätta för sina krigsbrott och brott mot mänskligheten. Av högern och borgerligheten har den gamle terroristen tvärtom hyllats som en skarpsinnig diplomat och geopolitisk tänkare.

När han nu avlidit kommer därför inte heller entusiastiska och devota hyllningar att saknas i medierna.

Vilket säger en del om den värld vi nu lever i.

eFOLKET
ledarredaktionen