Gallerian Eskilstuna City.

Stöld, hot och våld – så ser vardagen ut för många handlare

Brottsligheten fortsätter att slå hårt mot svenska handlare – det visar Svensk Handels senaste trygghetsbarometer. Trygghetsbarometern för det första kvartalet 2022 visar att nästan hälften av butikerna utsatts för brott under den senaste tiden. Utvecklingen är oroväckande, och påföljderna för att begå brott i butik måste bli kännbara, skriver Svensk Handel.

Svensk Handels säkerhetsindex visar att 47 procent av handlarna utsattes för brott eller hotfullt beteende under det första kvartalet i år. Detta är den högsta siffran för ett första kvartal sedan mätningarna startade 2018. Säkerhetsindex för det fjärde kvartalet 2021 låg på 48 procent. Med andra ord är situationen förhållandevis oförändrad.

“Utvecklingen är snudd på brutal”

– Tyvärr ser vi fortsatt en negativ trend. Handelns utsatthet stabiliserar sig på väldigt höga nivåer. Jämför vi med hur siffrorna såg ut när vi började mäta 2018 är utvecklingen snudd på brutal, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Brottstypen som gäckar flest handlare är stölder. 41 procent av handlarna uppger att de under den senaste veckan utsatts för stöld eller ringa stöld i sin butik. Av dessa väljer inte ens hälften (48%) att anmäla brottet. Den vanligaste anledningen är att en polisanmälan sällan leder till åtal eller fällande dom. Därför känns en polisanmälan meningslös menar många handlare. Svensk Handel ser allvarligt på att mängdbrott så som exempelvis stölder, inte tas på tillräckligt stort allvar, vilket gör att den höga brottsutsattheten tyvärr kommer att kvarstå.

Kräver hårdare straff

– Situationen som den ser ut nu är ohållbar. Utöver handlarnas situation måste man även ta de anställda i beaktning. Det ska vara en rättighet att känna sig trygg på jobbet. Påföljderna för individer som begår brott och hotar personalen måste skärpas så att effekten blir avskräckande. Man ska inte regelbundet kunna begå brott ostraffat, menar Per Geijer.

Läs också: Butiksanställda upplever otrygghet

You May Also Like