Eskilstuna City – Här har flera av handlarna gått över till att ha låsta entrédörrar…

Butiksanställda upplever otrygghet

Handelsanställda, som svarat på Svensk Handels Trygghetsbarometer, upplever att brotten mot butiker och anställda ökar. Det rapporterar Ekot.

Det har blivit allt vanligare att små butiker väljer att ha entrédörren låst, trots att butiken är öppen. Ofta rör det sig om hotfulla gäng som kommer in i butiken och plockar varor, trots att butiken har övervakningskameror. När butikspersonal försöker konfrontera de kriminella brukar situationen ofta bli än mer hotfull.

Utvecklingen går åt fel håll

Trygghetsbarometern vittnar om att handlarna i Sverige upplever att de är mer brottsutsatta nu än tidigare, och man känner en större otrygghet. Förra året svarade 38 procent av handlarna på enkäten, och den visar på att handlarna upplever en ökning av stölder och hotfullt beteende från besökare och kunder. Svensk Handel menar att utvecklingen just nu går åt fel håll. Nästan hälften av handlarna vill att kommunen prioriterar brott och otrygghet i högre utsträckning.

En förlust för demokratin

– På vissa platser är situationen så pass allvarlig att butiker och annan nödvändig samhällsservice riskerar att försvinna. Priset för att driva sitt företag vidare blir helt enkelt för högt. Vi måste bryta den negativa utvecklingen innan det är för sent, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Svensk Handel menar att detta är frågor för skolan, kommunen och polisen – handlarna klarar inte själva av att tampas med dessa problem. Varje gång en butik tvingas stänga på grund av brottslighet är en förlust för samhället och demokratin, menar Svensk Handel.

You May Also Like