18 september 1961. Vraket efter det plan Dag Hammarskjöld färdats med. Kongo är fortfarande plågat av krig. Fortfarande finns starka utländska ekonomiska intressen inblandade.

Rolf Nordin: Krig efter 1945 – del 2

Krig efter andra världskriget del 2

Väljer att börja med att reprisera min personliga beskrivning av de olika formerna av krigen:

  • Invasionskrig. Detta är lättast att förklara, enklast med exemplet När Tyskland anföll Polen 1939.
  • Frihetskrig Huvudsakligen när en Koloni gör Uppror mot Kolonimakten, Exempel Algeriets kamp mot Kolonimakten Frankrike.
  • Inbördeskrig. Här är definitionen svårast. Hur ska det definieras när ett krig startar strax efter att staterna delats.

Självklart kan det vara oklart hur ett krig ska klassas, men det kan sägas klart att de krig som rasat efter 1945 huvudsak handlar om Frihetskrig och/eller Inbördeskrig.

De enda rena Invasionskrigen utanför Mellanöstern är lätt räknade även om jag har missat något/några.

Vietnamkrigen fortsättning från del 1

Då denna del ska redovisa de sista åren av USA:s krigsföring kan inte Olof Palmes Jultal 1972 nonchaleras.

Olof Palmes uttalande om Hanoibombningarna. Kritiken var hård och Palme såg bombningarna som terrorbombningar som påminde om Guernica.

Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Det som nu pågår i Vietnam är en form av tortyr.

Det man gör är att plåga människor, plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse inför maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyń, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret.

Nu fogas ett nytt namn till raden: Hanoi, julen 1972.

Till slut drog sig USA ut från Vietnam och Nord- och Sydvietnam enades.

Över till Afrika, vilket har en klar koppling till föregående då det första krig jag tar med är med är Algeriets Frihetskrig mot kolonialmakten Frankrike som också var part i Vietnamkriget på 40- och 50-talet.

Frihetskriget startade 1956, dvs strax efter att Frankrike tvingades lämna Indokina Till slut blev Algeriet fritt från Frankrike den 3 juli 1962.

Nästa krig är Inbördeskriget i Kongo där även FN engagerat en viktig del. I Kongo försökt bryta ut en del av staten med stora mineralfyndigheter, i det här fallet Katanga. Vissa Europeiska företag var inblandat i händelserna. Dag Hammarsköld som då var FN:s generalsekreterare dog vid en flygolycka i Nordrhodesia, idag Zambia. Mycket talar för att planet blev nerskjutet.

Det avslutande kriget från Afrika. Biafra-kriget i Nigeria.

Inbördeskriget i Nigeria är det sista som tas upp från Afrika. Ett stark bakgrund är hur Kolonialmakterna, i det här fallet Storbritannien drar upp nationsgränser som inte grundas på någon verklighet, i många fall delas sammanhållna folkgrupper i flera olika länder. Även har det förkommit att någon folkgrupp har gynnats under kolonialtiden vilket innebär stor risk för allvarliga tvister vid självständigheten, I Nigeria bröt sig en del av Nigeria loss och bildade staten Biafra, se karta. Resultatet blev ett krig med stort lidande speciellt i Biafra. Efter ett par år gav Biafra upp.

Det finns givetvis flera fall att ta upp från Afrika att ta upp men jag stannar här. De kommande delarna av serien omfattar Amerika, Europa samt Mellanöstern i en eller två delar.

Rolf Nordin

You May Also Like