Bild: Stefan Keller / Pixabay.

Rimmande

I skogens rimfrost och dimma
blir jag inspirerad att rimma
skriva en dikt om mjukaste fukten
knaket av kvistar och mossiga lukten.

Isiga vinden mot kinden en pust
tar inte från mig min diktande lust
ser stenarnas väldiga kroppar
och grenarnas väta som droppar.

I skogen bland ståtliga tallar
går jag så belåtet och trallar
och stegen de har en förunderlig svikt
när jag i mitt huvud skapar en dikt.

Lena Staaf

You May Also Like