Bild från QiFO, qifo.se. Foto: freeimages.com / Carlos Koblischek

Peter Danngren: Handla NU!!

Med Parisavtalet som grund lägger jag här fram 10 punkter som regeringen kan införa direkt med regleringsbrev och med hänsyn till rikets säkerhet.

1. Direkt förbud för all användning av konstgödsel.
2. Plöjning av jordbruksmark får endast ske vart tredje år.
3. Antibiotikaförbud inom all köttproduktion.
4. Direkt påbörjan av reningsverk i alla kommuner och vid alla sjukhus.
5.Förbud all innerstadstrafik var tredje dag,undantaget elbilar.
6 Omedelbar påbörjan av solpaneler och anpassning till grön el på alla statliga, kommunala och landstingsägda byggnader.
7.De 100 mest förorenande fabrikerna inför 4 eller 3- dagars vecka. All övrig tid används för arbete att reducera utsläpp.
8. Alla produkter ska vara miljöcertifierade innan försäljning tillåts.
9. Ransoneringskort för inom och utomlandsresor med flyg. Förbjud flygbolagens utdelning av bonuspoäng för fler flygresor.
10. Inför omedelbart ett eget register för de som dör i förtid pga.luftföroreningar och inte som nu hamnar i KOL-registret.

Det som kallas “klimatångest” raljeras det kring och tas inte på allvar av makten. Greta Thunberg säger att vi ska känna panik och hon har rätt! Men vi har ett förnuft att hantera denna på.Om dagens ungdom ser att inget görs kan deras nya motståndsrörelse sluta med hela generationers besvikelse och följder som ökat missbruk och psykiska problem.  Något som redan syns . I denna fråga finns bara handling som i praktiken är en förändring som alternativ.  Slutsnackat! Till handling NU!

Peter Danngren,

Eskilstuna