Öppet brev till UD om USA, folkrätt och sanktioner

Hej

Jag heter Dan Eriksson och har en allmän fråga om sanktioner som jag hoppas någon kan svara på.

Tittade på sidan:

I den vänstra spalten listas de länder där sanktioner har tillämpats, till min förvåning hittar jag inte USA där.

Mina frågor är:

Varför verkar det vara så svårt att sanktionera USA, det är ju ingen hemlighet vad de har varit inblandade i historiskt. (Läs Libyen, Afghanistan, Irak, Latinamerika …)

Anser den svenska regeringen och UD att USA ska särbehandlas på den internationella scenen?

Finns det en överenskommelse av något slag, på någon nivå, som gör det opassande att kritisera och sanktionera USA? Om det finns en sådan, hur har den tillkommit.

Utövar den svenska regeringen och UD påtryckningar för att USA ska ansluta sig till den internationella brottmålsdomstolen ICC? (Som de tillsammans med bland andra Ryssland valt att inte ingå i)

Jag får uppfattningen att det finns ett tolkningsföreträde när det gäller internationella krigsbrott och att det är allmänt accepterat att svartmåla vissa länder och regimer, men inte andra. Kan det vara så, och i så fall är det något den svenska regeringen och UD ställer sig bakom?

Mvh

Dan Eriksson
Eskilstuna

You May Also Like