Öppet brev till Stefan Löfven, Morgan Johansson och Margot Wallström

Till Statsminister Stefan Löfven
Justitie- och Migrationsminister Morgan Johansson och
Utrikesminister Margot Wallström

Vi har kunnat läsa i tidningarna (t.ex. i DN 2/3 2017) att det finns c:a 18 000 ensamkommande barn och ungdomar som väntar på besked från Migrationsverket om uppehållstillstånd.

Att 18 000 unga människor under 1-2 år befunnit sig i denna stora osäkerhet och skräck över sin framtid, är ett lidande som våra myndigheter har ansvar för. Vad det innebär för ungdomarnas psykiska hälsa har vi också hört och läst mycket om i media.

Samtidigt skulle 18 000 personer inte vara en övermäktigt stor grupp att låta stanna och integrera i vårt samhälle. Ungdomarna finns redan i boenden och de går redan i svenska skolor. Där har de själva och skol- och boendepersonal lagt ner mycket arbete på deras studier. De har lärt sig svenska och många är på god väg in i gymnasiestudier. Vore det inte bortkastade resurser att utvisa dessa skolungdomar, när Sverige behöver arbetskraft i framtiden?

Migrationsverket har svårigheter att klara sina arbetsuppgifter. Kön av personer som väntar på besked om uppehållstillstånd i Sverige minskar inte i tillfredsställande takt. Dessutom kunde man i radioprogrammet ”Kaliber” höra om att Migrationsverkets egen kvalitetsgranskning visar på omfattande brister i verkets bedömningar.

Vårt förslag för att komma tillrätta med den ohållbara situationen för de ensamkommande barnen, och även för Migrationsverket, är att:
Sverige utfärdar en allmän amnesti för hela den grupp ensamkommande flyktingbarn som nu befinner sig i vårt land. Vi föreslår att de ska få permanenta uppehållstillstånd.

Staten och kommunerna kommer bara att få utgifter för dessa unga människors stöd under ett par år framöver. Sedan är de utbildade och kommer att bidra till vårt samhälle genom sitt arbete.

Vad är alternativet?

  • Att vi låter dessa barn och mycket unga människor fortsätta fara illa med risk för deras liv och hälsa.
  • Att de skickas tillbaka till ett land där vi vet att de inte har en framtid. Ingen tar emot dem där och landet har ingen samhällsstruktur som hjälper dem.
  • Att svenska ungdomar ser och börjar acceptera hur grupper av elever försvinner från skolan. Det blir en tillvänjning som undergräver empati, humanism, demokrati och alla de andra goda värden som den uppväxande generationen håller på att lära sig inför vuxenlivet.
  • Att vi utvecklar ett samhälle som varken bygger på mänskliga rättigheter eller Barnkonventionen. Det innebär en otrygghet för oss alla.

Torsdagen den 2/3 2017 berättade Morgan Johansson i Ekot i Sveriges radio P1, att regeringen lämnat följande lagförslag;

Skötsamma ensamkommande som går i gymnasiet ska inte utvisas. De ska få rätt att slutföra ett introduktionsprogram och sedan gå klart gymnasiet. Efter gymnasiet får de ett halvår på sig att söka jobb eller starta eget. Om de lyckas skaffa sig en säker inkomst, får de permanent uppehållstillstånd.

Även om vi tycker att en allmän amnesti för ensamkommande barn vore det bästa, så ser vi regeringens lagförslag som ett steg i rätt riktning. Det skulle ge ungdomarna hopp.

Varför har det blivit så tyst om det här lagförslaget? Det har nu gått en vecka och Migrationsverket talar fortfarande om utvisningar. Samtidigt rapporterar nyhetsmedia om en allt värre situation i Afghanistan. Som medmänniskor i Sverige ber vi er ministrar att inte slösa bort mer tid. Ungdomarna behöver besked nu!

Eskilstuna den 9/3 2017
Inger Idbohrn och Håkan Asvelius

Regeringens proposition heter “Prop. 2016/17:133 (pdf 1 MB)” Den behandlas i Socialförsäkringsutskottet och deras betänkande kommer den 27/4.
Den 3/5 beräknas Riksdagen besluta i frågan som heter “Komplettering av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå”.

You May Also Like