Tiggare på gågatan i Eskilstuna.

Om tiggare och “tiggarpass”

Majoriteten i Eskilstuna kommunfullmäktige, bestående av S, M och C, ivrigt påhejade av SD, har beslutat att det ska krävas tillstånd för att tigga inom vissa områden i Eskilstuna.

Tiggare, Ångermanland

Men detta är inget nytt. Redan på Gustav Vasas tid hade vi lagar om detta. I kyrkoordningen från 1571 stadgas att “Prosten kunde utfärda tiggarpass som medgav tiggeri inom vissa områden”. Då fick allmosehjonen ta sin tiggarstav och gå runt bland gårdarna i socknarna för att be om en bit mat. Kanske kunde man få en brödbit, några potatisar och en fläsksvål.

Genom tiggarstadgan 1689 begränsades dock tiggeriet till att enbart var tillåtet inom hemsocknen.

1847 blev tiggeriet lagligen avskaffat även inom hemsocknen. Fattighjon som ansågs arbetsoförmögna straffades med tvångsarbete och sattes på fästning eller spinnhus, som var ett slags kvinnofängelse.

Nu vill man alltså förbjuda tiggeriet igen. Man gör det bakvägen genom att tiggare måste ha polistillstånd. Vilka som beviljas tillstånd, eller nekas, står skrivet i stjärnorna. Och hur mycket kommer ett tillstånd att kosta? Avsikten är väl att det ska kosta mera än vad man kan tigga ihop så att det uppstår någon slags “självsanering”. Och vad händer om jag ger pengar till någon som tigger utan tillstånd? Blir jag “medbrottsling” då?

Alla vet att man siktar in sig på romer från Rumänien och Bulgarien. Men det finns ju andra tiggare. Här i Eskilstuna finns det fattiga och hemlösa svenskar som ber om pengar. Jag brukar själv ge pengar till en hemlös svensk man som brukar tigga vid ett hörn vid Fristadstorget.

I Stockholm ser vi att det blir fler svenskar som tigger. Många av dem är “fattigpensionärer” som inte klarar sig på sina usla pensioner. Vem vet, snart har vi kanske fattigpensionärer som tigger också här i Eskilstuna. Ska även de behandlas som paria?

“Alla är lika inför lagen”, säger Jimmy Jansson, vilket betyder att även fattiga svenskar måste ha tillstånd för att be om hjälp i sin nöd.

Eller som Anatole France skrev:

Lagen är lika för alla. Det är förbjudet för både fattig och rika att sova under broarna i Paris.

Rolf Waltersson
Eskilstuna

You May Also Like