Tomma tuber och förpackningar har blivit en allt vanligare syn på gatorna. I Nyköping har man sedan en tid infört tre så kallade ”lustgasfria zoner” – Eskilstuna kan komma att följa efter detta exempel…

Nyköping inför förbud mot lustgasmissbruk – Eskilstuna kan följa efter

I Nyköping har Kommunen tillsammans med Polisen nu beslutat att förbjuda lustgas. Det rapporterar SVT Sörmland idag. Precis som i Eskilstuna har man under de senaste åren märkt av en tydlig ökning av missbruk med lustgas.

Lustgas är inte narkotikaklassad – därför har Polisen via lagstöd svårt att ingripa mot problemet. Men sedan i höstas är det numera förbjudet att använda lustgas som berusningsmedel inom tre områden i centrala Nyköping. Den som inte respekterar förbudet riskerar att få böter. Nyköping är därmed först ut bland de sörmländska kommunerna att införa ett förbud.

Eskilstuna kan följa efter

Enligt SVT Sörmland är en uppdatering av de lokala ordningsföreskrifterna på gång även i Eskilstuna. Men det pågår fortfarande en del arbete innan politikerna kan rösta i frågan. Huruvida detta kan minska missbruket bland ungdomar, eller om problemet bara flyttar runt till andra områden, återstår att se…

Spåren av missbruk med lustgas blir allt vanligare – i källarutrymmen och trapphus kan ungdomarna ofta sitta ostört i timmar och dra i sig gasen…

Polisen saknar lagstöd

Lustgas är idag inte narkotikaklassad – därför har Polisen via lagstöd svårt att ingripa mot problemet. När Polisen påträffar yngre personer som använder lustgas för att berusa sig går det förvisso att anmäla det till Socialtjänsten (14 kap. 1 c § SoL) och kontakta vårdnadshavare. Men mycket mer än så kan alltså Polisen inte göra i dagsläget. Därför välkomnar Polisen i Nyköping det nya förbudet, enligt SVT Sörmland. Åtminstone kanske förbudet kan minska missbruket i de centrala delarna av Nyköping.

Inte ofarligt

Patronerna och tuberna innehåller ren lustgas som personer berusar sig med och skiljer sig mot den lustgas som används inom sjukvården, då den är uppblandad med syre. Att inhalera bara lustgas kan leda till syrebrist och medvetslöshet.

Lustgaspatroner…

– Det här är allvarligt. Därför är det viktigt att vårdnadshavare och alla andra som finns runt barn och ungdomar är uppmärksamma och håller ögonen öppna! säger Polisen i Eskilstuna.

You May Also Like