Spåren av missbruk med lustgas blir allt vanligare…

Fortsatt problem med missbruk av lustgas i Eskilstuna

Problemen med ungdomar som berusar sig på lustgas fortsätter i Eskilstuna. Den senaste tiden har Polisen i Eskilstuna sett en ökad användning av lustgas där vuxna och unga personer berusar sig genom att inhalera gasen. Polisens bild stärks också av det faktum att spåren blir allt vanligare ute i naturen, i källar- och förrådsutrymmen, i trapphus och så vidare – platser där ungdomar setts inhalera gasen.

Patronerna och tuberna innehåller ren lustgas som personer berusar sig med och skiljer sig mot den som används inom sjukvården, då den är uppblandad med syre. Att inhalera bara lustgas kan leda till syrebrist och medvetslöshet.

I källarutrymmen och trapphus kan ungdomarna ofta sitta ostört i timmar och dra i sig gasen…

Kan vara en inkörsport

Polisens bild är att unga personer som berusar sig på det här sättet riskerar att hamna i ett missbruk och en negativ spiral i livet. Det kan handla om att man hamnar efter i skolan, känner ångest och oro, ligger närmare att prova andra droger som exempelvis narkotika och börjar umgås i kretsar med kriminella personer. Polisen vill därför uppmärksamma vårdnadshavare och andra vuxna i ungas närhet om vilka risker som finns i samband med missbruk av lustgas.

Vårdnadshavare måste vara uppmärksamma

– Det här är allvarligt. Därför är det viktigt att vårdnadshavare och alla andra som finns runt barn och ungdomar är uppmärksamma och håller ögonen öppna, säger Polisen i Eskilstuna.

Polisen saknar lagstöd

Lustgas är inte narkotikaklassad – därför har Polisen via lagstöd svårt att ingripa mot problemet. När Polisen påträffar yngre personer som använder lustgas för att berusa sig går det att anmäla det till Socialtjänsten (14 kap. 1 c § SoL) och kontakta vårdnadshavare. Men mycket mer än så kan alltså Polisen inte göra i nuläget.

Lustgaspatroner…

Patroner till lustgas används till bland annat ballonger och gräddsifoner/gräddsprutor. Dessa patroner och tuber har den senaste tiden blivit ett allt vanligare inslag ute i naturen, i trapphus och källarutrymmen och på andra ställen.

You May Also Like