Spelreklam på så kallad stortavla, i Eskilstuna.

Nu kräver V i Eskilstuna etiska regler för reklam på kommunens mark

Nu har Vänsterpartiet i Eskilstuna lämnat in en motion till kommunfullmäktige där man bland annat vill sätta stopp för spelreklam på alla annonstavlor som finns placerade på kommunens mark. Så här skriver man i motionen:

Freda det offentliga rummet från sexism, rasism och spelreklam

Idag kan man inte gå eller åka genom staden utan att mötas av stora reklampelare. Redan idag finns vissa riktlinjer kring vad som får finnas på dessa.

Kommunen har sedan en lång tid (1991, min anmärkning) ett avtal med en firma kring dessa reklamplatser.

Stockholms stad har 2017 fattat beslut om att ta fram egna etiska riktlinjer för att få bort sexism och rasism från det offentliga rummet.

I London finns tydliga riktlinjer kring vad man får och inte får göra reklam för.

Det finns även idag begränsningar för vad man får göra reklam för, till exempel när det gäller alkohol och tobak.

Spelmissbruk är något som sprider sig i samhället. Det är fler och fler som fastnar i spel med stora konsekvenser där man kan mista allt.

En person som har ett problem med spelandet tvingas idag möta spelreklam alltför ofta. TV, tidningar och sociala medier är olika forum där man möter intensiv och lockande reklam för olika spel.

Men även i det offentliga rummet tvingas du möta spelreklam här i Eskilstuna kommun.

Vänsterpartiet yrkar därför att:

Eskilstuna kommun tar fram etiska riktlinjer för utomhusreklam på kommunens mark där man tydliggör att sexism, rasism och spelreklam inte får förekomma.

 Eskilstuna kommun ser över sitt avtal med de som idag ansvarar för affischeringstavlorna på kommunens mark, och ställer högre krav på vad som får förekomma där utifrån de etiska riktlinjer som ska tas fram

Maria Chergui (V) Maria Forsberg (V)

Jag kan informera om att kommunen skrev avtalet 1991. Det sköttes på tjänstemannanivå från kommunens sida.

Avtalet undertecknades 1991-02-21 av Gatuchef Olof Schiött, företrädande Eskilstuna Kommun och Tekniska Verkens Nämnd, och av Tomas Larsson ARE/Decaux, Gatumöbler AB.

Avtalet löper på 20 år. Det vill säga fram till 2011.

Om ingen av parterna säger upp avtalet, eller vill ha förändringar i avtalet, löper det vidare automatiskt i ytterligare 12 år. Eftersom ingen av parterna begärde några förändringar, förlängdes det fram till år 2023.

I avtalet står att man skall anmäla minst 24 månader i förväg om man vill säga upp avtalet eller om man vill omförhandla avtalet.

Det betyder att man senast år 2021 måste flagga för att man vill se förändringar.

Jag läste att i Karlstad hade man ett liknande avtal. När kommunen förlängde avtalet överklagades beslutet av ett annat bolag som hävdade att man gått förbi lagen om offentlig upphandling.

Hur det slutade vet jag inte.

Men det kan säker bli på samma sätt här i Eskilstuna – att man inte bara kan förlänga avtalet som man nu samarbetar med, utan att det måste ske en offentlig upphandling, så att flera aktörer får vara med att slåss om reklamutrymmena.

Personligen ser jag gärna att all kommersiell reklam försvinner från det offentliga rummet. Men det här kan ses som ett första steg att försöka rensa bort det allra värsta.

Rolf Waltersson