Stefan Löfven träffade en klass med nyanlända för några år sedan. Hur många av dem är nu papperslösa?

Nils Nyberg till Stefan Löfven: Ge dem en ärlig chans!

Dösjebro 2021-03-14

Statsminister Stefan Löfven och Sveriges regering
Statsrådsberedningen, Regeringskansliet

Akuta förslag angående den svenska migrationspolitiken

Ge de barn som sökte asyl efter 24/11 2015 en ärlig chans!

Regeringen utelämnar en stor grupp ensamkommande när man inom kort lägger fram förslag till ny migrationslag; de som sökte asyl efter 24 november 2015 och som tre år senare inte omfattades av den nya gymnasielagen. Regeringen och Sverige behöver nu ta sitt ansvar för den stora grupp som “kom för sent.”

Det stora flertalet av dem som anlände var barn och var i mycket dålig kondition efter den svåra flykten. Idag skulle flera av dessa ungdomar inte kunna överleva vare sig psykiskt eller ekonomiskt om de inte haft turen att hitta ideella bonusfamiljer som ger dem uppehälle och försörjer dem. Många har inte haft denna tur utan lever i mycket svår utsatthet. Detta är ovärdigt vårt land!

Att utvisa alla dem som inte får stanna kommer att ta flera år med dagens takt. De unga har varit här i fem år och börjat komma in i det svenska samhället. Merparten av dem skulle inom en rimlig tid kunna ge tillbaka vad Sverige har satsat på dem, när de får ett jobb.

FÖRSLAG: I stället för att Sverige under flera år ska lägga stora resurser på att söka efter och utvisa dessa papperslösa ungdomar föreslår jag följande:

 1. Den ensamkommande som ansökte om asyl senast 19/7 2016 (sista dagen då gamla lagen gällde) kan beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd om hen:
  • Studerar på gymnasiet, eller har studerat och tagit examen på gymnasiet.
  • Studerar på folkhögskola allmän kurs motsvarande gymnasium.
  • Har för avsikt att studera eller studerar på vuxenutbildning, folkhögskola eller annan utbildning som syftar till att personen ska kunna komma i jobb.
  • Efter avslutad utbildning ska samma regler gälla för vidare uppehållstillstånd som för den “nya gymnasielagen”. Dessa ska även gälla för unga som studerat klart och nu har ett jobb oavsett om det är visstid eller tillsvidare.

  Kommentar: Komvux och särvux behöver ges rätt att ta in en kvot av ungdomar som saknar fullständiga personnummer vilket idag oftast är ett krav. För att lösa den väntade personalbristen inom vården kunde folkhögskolor, komvux och studieförbund starta utbildningar med speciell inriktning på vård och omsorg.

 2. Den mest humana lösningen för de ungdomar som anlände “för sent” vore definitivt ett omedelbart stopp för utvisningar till Afghanistan.
 3. Tills dess att nya riktlinjer träder i kraft bör dessutom beslutade utvisningar av ensamkommande som sökt asyl 25/11 2015 – 19/7 2016 frysas.
 4. De statliga bidrag som till och med 2020 bland annat gått till organisationer som Röda Korset, Stadsmissionen och Svenska Kyrkan för insatser till hemlösa ungdomar bör återinföras.

Ett omedelbart stopp för utvisningar till Afghanistan skulle bespara ungdomarna ett stort psykiskt lidande och alldeles säkert också rädda flera liv.

Jag hänvisar i detta sammanhang till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som i artikel 14.1 slår fast: “Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse”.

Till sist: Sluta ignorera dessa ungdomar, sluta kasta bort våra skattepengar på utvisningar! Ge dom barn som sökte asyl efter 24/11 2015 en ärlig chans! Dessa unga människor kan inom några år bli en tillgång – en enorm resurs för Sverige.

Jag avslutar med att citera slutorden i Malin Bergendals ledare i Tidningen Syre från den 14 december 2020:

“Det finns så mycket annat än främlingsfientlighet i Sverige. Det finns gästfrihet och solidaritet, människor som öppnar sina hjärtan och sina hem och samhällen.”

Med vänlig hälsning

Nätverket Öppna ditt hem i Kävlinge

Nils Nyberg

Dagstorpsvägen 192, 24495 Dösjebro

046/77 22 09, e-post: nn.ginkgo@telia.com

Pensionerad folkskollärare från Gunnesboskolan i Lund, blir 80 i sommar. Initiativtagare till nätverket Öppna Ditt Hem i Kävlinge.

Referens: Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

 

Ingrid Eckerman
Karin Fridell Anter
Ali Zardadi

mynewsdesk.com

You May Also Like