Bild: Dorothe / pixabay.

När ska Eskilstuna kommun ge en garanti för elevers rätt till utbildning? 

Under flera år har Eskilstuna kommun ignorerat elevers rätt till utbildning och försvårat skyldigheten som åligger elever och vårdnadshavare att uppfylla skolplikten. Kommunen har i flera olika dokument, beskrivit och tydliggjort att kommunens ekonomin fått styra och leda elevers behov av stöd i utbildningen. Det har en starkt koppling till till – trygghet och studiero, som både är en rätt och skyldighet att ge och ta av. 

Istället för att montera ner och tillåta elever betala priset för den ständiga prestigen att uppnå en budget i balans till priset av – mindre medborgare i jobb, ökad psykisk ohälsa och ett lägre kommunalt välbefinnande så vill jag därmed ge Eskilstuna ett förslag som kan vända trenden och den nedåtgående spiralen för framtiden – för högre utbildningsnivå, ökade skatteintäkter och en bättre folkhälsa i Eskilstuna kommun: inför en elev-garanti som beaktar och tydliggör rätten till särskilt stöd, trygghet och studiero – inför lokala barnombud.

Att införa och agera för nya lagar vore också på tiden. Det är sju månader sen Sverige fick en ny lagstiftning – ändå har våren därtill räknat kronor och ören utan att bedöma hälsan, omgivning och arbetsmiljö. Era ekonomiska uträkningar som modeller, kalkyler har också saknat hela delar av barnperspektivet med barnkonventionen som stöd. Vi föräldrar har saknat det i flera år. Det är dags att låta elevernas rätt och politikers skyldigheter ta plats med ansvar.

Skattebetalande förälder 

You May Also Like