Bild från Pixabay.

När människor med autism och intellektuella funktionsnedsättningar betraktas som “kunder”

Nu har ännu exempel på missförhållanden inom den privata vården blivit nyheter.

Det är vid det privata gruppboendet Nytida i Västerås där man vårdar människor med autism och intellektuella funktionsnedsättningar.

Vad det handlar om är att bolaget anklagas för att “hålla inne” med händelser som i normala fall ska leda till Lex Sarah-anmälningar till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg).

Enligt Lex Sarah ska alla som arbetar med att ge vård och omsorg till äldre och/eller människor med funktionsnedsättningar rapportera till IVO angående missförhållanden eller risk för missförhållanden i verksamheten.

Nu har personal vid Nytida slagit larm om en “tystnadskultur” som råder, och som innebär att man inte ska göra Lex Sarah-anmälningar. Man ska vara “lojal” mot ägarna genom att hantera missförhållanden inom företaget.

“Denna tystnadskultur innebär att man på sin höjd ska se över bristerna i vården inom det egna systemet och i egna internutredningar”, säger en tidigare chef, som kallar sig Sandra, som arbetat på Nytida till Sveriges Radio.

“Det får till konsekvens att kommunen inte får reda på de enorma brister som är på de olika boendena. Det handla om kvaliteten mot KUND (min kursivering), uteblivna aktiviteter, bristande omvårdnad och personalbrist. Det är katastrofalt, för i slutändan så är det KUNDEN (min kursivering igen) som blir drabbad igen”, säger samme chef.

Enligt personal på Nytida bottnar det hela i att ägarna till Nytida inte vill att missförhållanden ska synas utåt. Man vill ge sken av att det är en verksamhet där allt är frid och fröjd. Och då får det inte finnas några Lex Sarah-anmälningar som slår hål på den förskönande bild man vill ge av boendet.

Det är kritik som Niklas Lundin, regionchef på Nytida i Västerås, tillbakavisar:

“Nej det stämmer inte. Vi vill vara transparenta mot våra uppdragsgivare, boende, närstående och personal”, säger han till Sveriges Radio.

Frågan är vem man ska tro mest på, personalen som slår larm om en tystnadskultur och att missförhållande sopas under mattan, eller regionchefen som tillbakavisar kritiken?

Magnus Johansson (S) är ordförande för den ansvariga nämnden i Västerås kommun. Han säger att han ser allvarligt på kritiken från de förre cheferna.

En spontan reaktion från min sida är att när chefer kallar de boende med autism och funktionsnedsättningar för “kunder”, då har den här nyliberala synen trängt sig djupt in i samhället.

När patienter inom sjukvården, boende på äldreboenden och boenden för människor med funktionsnedsättningar kallas för “kunder”, då har man inta fattat skillnaden mellan att sälja lösgodis, spik och pepparkakor och att vårda människor.

Visselblåsare Sarah Wägnert

Till sist några rader om Lex Sarah. Namnet på den här paragrafen i socialtjänstlagen kommer från undersköterskan Sarah Wägnert som 1997 arbetade på det privata vårdhemmet Polhemsgården i Solna.

Hon slog larm till både fackförening, kommunen samt ägarna till bolaget. om missförhållanden. Det var personalbrist och bristande rutiner som orsakade vanvård av äldre. Eftersom ingenting hände gick Sarah Wägnert vidare till TV-programmet Rapport. Då tog det skruv. Och senare fick vi Lex Sarah som förpliktigar att anmäla missförhållanden till IVO.

“Klimatet” på Polhemsgården blev sådant att Sarah Wägnert tvingades sluta sin anställning.

Vad jag har hört så arbetar hon numera på ett kommunalt äldreboende i Torshälla. Jag hoppas hon har kvar sitt civilkurage så att hon även slår larm om det uppstår missförhållanden inom den kommunala omsorgen.

På tal om vårdbolaget Nytida. Bolaget hette tidigare hette Carema Care När också Carema Care hamnade i blåsväder för en vårdskandal tycket ägarna det var dags att byta namn för att inte bli förknippad med vanvård av “kunder”.

Rolf Waltersson

You May Also Like