Skylten på hörnet Drottninggatan - Nygatan. Foto: Rolf Waltersson.

När det brinner i knutarna

På byggnaden i hörnet Drottninggatan – Nygatan i Eskilstuna sitter en liten anspråkslös skylt som inte många lägger märke till. Jag tror den är gjord av gjutjärn. På bilden har jag markerat skylten med en röd ring.

Upptill på skylten ser man två korslagda brandsprutor. Ungefär så såg de allra första brandsprutorna ut. Inte mycket större än en cykelpump.

År 1782 bildades Allmänna Brandförsäkringsfonden. Från 1828 fanns två självständiga bolag.

  • Allmänna Brandstodsbolaget som försäkrade byggnader på landet.
  • Städernas Allmänna Brandstodsbolag som försäkrade byggnader i städerna.

Till en början kunde man enbart försäkra offentliga byggnader och andra byggnader av större värde som skolhus, kyrkor, prästgårdar, tingshus, industrier och enskilda större gårdar.

Ordet brandstod på den gamla skylten betyder ungefär brandstöd.

Enligt lag var alla invånare i ett härad eller en socken skyldiga att betala brandstod till den som drabbats av brand för att ersätta byggnaden, lösöre och även boskap som brunnit inne.

Redan Magnus Ladulås landslag från 1350 stadgar om brandstod. Det här systemet med “brandförsäkring” var i bruk på landsbygden fram till 1700-talet.

Text och foto:
Rolf Waltersson

You May Also Like