När Chaplins film Diktatorn inte fick visas i Sverige

Jag brukar lyssna på ett program på Sveriges Radio P1 som heter Snedtänkt, ett radioprogram som produceras av Kalle Lind.

Själv beskriver han sitt program:

Det är samtal med folk som snöat in på udda kultur och märkliga fenomen. Det kan röra sig om allt mellan himmel och jord, med en tonvikt på den triviala och lättsamma underhållningen.

Senaste Snedtänkt var ett samtal mellan Kalle Lind och Åsa Moberg om film och intressanta personligheter inom filmvärlden under tiden från andra världskriget och några årtionden framåt.

Man kom bland annat in på Charlie Chaplin och filmen Diktatorn, där man mer i förbigående nämnde att den blev förbjuden i Sverige när den skulle ha premiär 1939. Inte så att den statliga censuren förbjöd filmen. Självcensuren var så effektiv att inget filmbolag ville/vågade visa filmen, så det behövdes inget formellt förbud.

Diktatorn är en satirisk dramakomedi där Chaplin driver med Nazitysklands Adolf Hitler och Italiens fascistledare Benito Mussolini – även om ingen av dem nämns vid namn i filmen.

Filmen handlar om politisk galenskap, krigets vansinne och maktmissbruk.

Tyskland varnar Sverige att inte visa filmen.

Inför den planerade filmpremiären i Sverige skickade den nazistiska tyska riksfilmkammaren 14 juni 1939 ett brev till dåvarande chefen för filmbolaget Svensk Filmindustri och varnade för den kommande filmen Diktatorn:

Man kan befara att denna film blir en utpräglad hetsfilm, skrev man från tysk sida.

Dagen därpå, 15 juni, besvaras det tyska brevet av Svensk Filmindustri på ett “diplomantiskt” undanglidande sätt:

Också här har man naturligtvis haft ögonen på vissa tecken beträffande den kommande Chaplinfilmen. Och skulle det visa sig att det verkligen rör sig om en utpräglad hetsfilm, torde man kunna vänta sig att den inte undgår sitt öde redan hos den statliga censuren. Det är nämligen bland annat censurmyndigheternas (Statens Biografbyrå. Min anmärkning) uppgift att hindra att filmer släpps ut “vilket med hänsyn till statens förhållande till andra makter kan betrakta som olämpligt”.

Direktören för Svensk Filmindustri gav själv följande löfte:

Jag behöver väl knappast nämna att min firma inte alls kommer att befatta sig med filmen om det skulle visa sig att tendensen av den är av Eder fruktade.

Självcensuren inom filmbranschen var så effektiv att Statens Biografbyrå aldrig behövde ingripa med något förbud.

Det var Statens Biografbyrå, bildat 1911, som hade i uppdrag att förhandsgranska alla filmer samt godkänna för visning. Totalförbjuda. Godkänna med krav att “känsliga delar” klippas bort för att få visas. Godkänna i sin helhet utan censur. Barnförbjudet. Åldersgränser.

Filmcensuren avskaffades i Sverige 1 januari 2011.

Den 2 oktober 1945, då Tyskland kapitulerat och kriget var slut, godkändes filmen Diktatorn för visning i Sverige av Statens Biografbyrå. Den hade premiär 19 november 1945.

Rolf Waltersson

You May Also Like