Bilden från transparency.org visar Transparency Internationals årliga korruptionsindex - Globalt. Se fler bilder nedan.

Muta och kör

Vi har genom åren haft en del “skandaler” där svenska företag varit insyltade i korruptions- och muthärvor. Flera gånger har det handlat om storföretag som vapentillverkaren Bofors (som nu är utlandsägt), telekomjätten Ericsson och Saabs försäljning av stridsflygplanet JAS-Gripen.

En av dessa korruptionshärvor gällde en vapenaffär från Bofors till Indien för några år sedan.

En annan gällde Saab:s försäljning av JAS-Gripen till Sydafrika där en miljard betalats ut till “mystiska” mellanhänder.

Även när det gällde Saab:s förhandling med Brasilien om köp av JAS-Gripen talades det om mutor när Saabs lobbyist Mauro Mercondes “2012 helt plötsligt fick sitt arvode höjt från omkring 1 miljon till 16 miljoner kronor”. Något som den brasilianska åklagaren kallade “anmärkningsvärt”.

Ja, nästan alltid när det handlar om stora vapenaffärer tycks det höra till det “normala” att man måste muta sig fram för att få kontrakten när olika vapentillverkare slåss om samma kontrakt.

Ericsson har varit i blåsväder vid flera tillfällen:

“Redan 2019 slog Ericsson fast i en intern rapport att man gjort sig skyldig till omfattande korruption i Irak. Men bolaget kommunicerade ut innehållet i rapporten först i februari i fjol (2022, min anmärkning) efter det att SVT:s Uppdrag granskning gjort påtryckningar”, skriver Tidningen Näringslivet.

Eftersom Ericsson har en överenskommelse med amerikanska justitiedepartementet att berätta om mutaffärer, måste Ericsson betala 2,2 miljarder i böter i USA “efter att ha missat att berätta om flera mutaffärer”, förutom Irak även en mutaffär i Djibouti.

Saken blir extra “besvärande” eftersom Ericsson, via mellanhänder, betalat mutor till terrorsekten IS.

I fallet Djibouti handlar det om att “Ericsson har mutat offentliga tjänstemän. Samtliga anställda var svenskar som kontant ska ha överfört två miljoner dollar i mutor”. (se lästips)

Vid en annan “misstänkt mutaffär gällande Kina, Vietnam och andra länder fick Ericsson betala 10 miljarder kronor i böter till amerikanska justitiedepartementet”, skriver Expressen.

“De senaste åren har det pågått flera förundersökningar om korruption mot personer inom telekomjätten Ericsson.

I slutet av förra året lades svenska ärenden med koppling till Kina och Vietnam ned, men Sverige hjälper nu länderna i sina brottsutredningar om misstänkta mutor. Bland annat har USB-minnen från telekomjätten tagits i beslag på de ländernas begäran”, rapporterar Ekot.

“Ericsson är nog bara toppen av mutberget”, är en rubrik i Aftonbladet.

Intressant för pensionärerna i Sverige är också att AMF-Pension är aktieägare i Ericsson. Det betyder att våra pensionspengar “växer” genom att Ericsson betalar mutor till terrorsekten IS. Så nu har pensionsfonden blod på sina händer.

Några andra länder Ericsson gjort affärer med och där det också handlar om mutbrott är, förutom Vietnam, Kina och Djobouti, även Indonesien, Saudiarabien och Kuwait.

Att det är så vanligt med korruption och mutor gällande Ericsson framgår även av:

“Ericsson har inför bokslutet flaggat för att man sätter av 2,3 miljarder kronor för att täcka befarade USA-böter relaterade till mutor till företrädare för terrororganisationen IS i Irak. Detta var ett mindre belopp än befarat, vilket gav ett lyft för Ericsson-aktien”.

Ericsson har, vad jag förstår, ett särskilt mutkonto i sin budget. Om bötesbeloppen blir “mindre än befarat” blir aktieägarna glada och aktien stiger i värde.

Frågan är om det bara är “enskilda tjänstemän” vid Ericsson som ligger bakom, eller om det är en del av “företagskulturen”.

Vad är korruption?

Transparency International (TI) publicerar årligen ett korruptionsindex där länder rankas efter en skala 0-100. där 0 är “mycket korrupt” och 100 är “mycket rent”. Korruption definieras som “missbruk av offentlig makt för privat nytta”.

TI:s sammanställning rör endast offentlig sektor.

Om exempelvis tjänstemannen på kommunens bygglovsavdelning tar emot en “gåva” för att bevilja ett bygglov, då är det ett mutbrott.

Men när Ericsson, eller tjänstemän inom Ericsson, betalar mutor till IS i Irak räknas det inte med i TI:s bedömning.

Sett ur den snäva definitionen är Sverige ett av de minst korrupta länderna i världen. Även om vi de senaste åren halkat ner till 5:e plats på TI:s indexlista med index 83, så räknas Sverige som ganska korruptionsfritt.

Vad som fått Sverige att sjunka några placeringar är frågan om “otillåtna och anonyma bidrag till politiska partier” som avslöjades inför senaste valrörelsen. Det var Kalla fakta som avslöjade att både S, M, KD, L och SD var beredda att ordna “smarta upplägg” för att kringgå lagen om gåvor och bidrag till partierna.

Det var bara V, Mp och C som kunde stå emot “frestelsen”. (se lästips)

När det gäller TI:s rankinglista ligger Danmark i topp med index 90.

Därefter följer Finland, Nya Zeeland och Norge.

Sverige delar 5:e plats med Singapore. Båda har index 83.

Bland EU-länderna ligger Rumänien, Bulgarien, Ungern, Italien, Malta och Grekland lågt rankade.

Allra sämst av EU-länderna ligger Kroatien med index 50.

Några andra länder:

  • USA 24:e plats med index 69
  • Kina 65:e plats med index 45
  • Ryssland 137:e land med index 28

I botten ligger:

  • Somalia med index 12
  • Syrien och Sydsudan index 13

Men som sagt den här rankinglistan från TI gäller enbart “missbruk av offentlig makt för privat nytta”.

Alla övrig korruption är inte medtaget. Så hur mycket än Ericsson, Bofors, Saab och andra mutar sig fram påverkar det inte Sveriges höga placering på TI:s rankinglista som relativt korruptionsfritt.

Bilderna ovan kommer från transparency.org och visar Corruption Perceptions Index (Transparency Internationals årliga korruptionsindex 2022). Global karta med index samt regional karta över Asien.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like