bild Tommy Andersson

Musik på skolgården på långraster.

Jag har under senare år hört att det spelas “popmusik” på flera låg- och mellanstadieskolor ut över skolgården med en ansenlig volym som för ljudet långväga.

Vad befrämjar det hos eleverna? Borde inte rasten vara öppen för olika aktiviteter, inte bara hetsande fysiska, utan även stillsamma? Trots den höga volymen, vilket medför extra höga gap och skrik, ser jag elever som vill prata förtroligt med varandra i avskildhet, men oväsen á 140 slag/min. befrämjar knappast lugn och ro i sinnet. Har lärarna hörselskydd eller diggar de?

Hur är det när eleverna ska in i salarna igen? Rullas meditationsmattorna ut för yoga en kvart för att få ner hjärtfrekvensen och röstlägen?

Tommy Andersson