Arbetarnes Ring i Eskilstuna. Foto: Rolf Waltersson.

Minnesmärke efter Arbetarnes Ring i Eskilstuna och Brännvinskungen

I Ekhagen i Skjulsta står en minnestavla på en sten. En minnestavla av gjutjärn, cirka 75 cm hög. Den har texten “Arbetarnes Ring i Eskilstuna. Stiftad 12/8 1883. Sällskapet reste detta minnesmärke den 17 aug. 1884”. Där finns också symbolen för “sméstan”, kugghjulet, städet och handen som håller hammaren.

Jag har gått förbi det här minnesmärket under många år utan att närmare reflektera över vad det är. Men nu har jag blivit nyfiken. Vad var Arbetarnes Ring? Jag har googlat runt lite och funnit en intressant pusselbit av vår historia, av arbetarrörelsens historia, superiets följder och hur man blir rik på människors fördärv.

År 1883 kunde man läsa i tidningarna om Arbetarnes Ring. Det var en ny rörelse som sa sig vilja verka för arbetarnas ekonomiska frigörelse på kooperationens väg. Tanken var att arbetarna skulle bilda Ringar, en slags föreningar, som skulle inhandla livsmedel och annat av livets nödtorft. Vid inköp av varor i större mängder kunde man pressa ner priserna.

Det här lät ju bra. Men det kom fram att det var den så kallade “Brännvinskungen” L O Smith, som låg bakom initiativet att bilda arbetarringar runtom i landet. Hans tanke var att kringgå reglerna om det kommunala monopolet och brännvinsförsäljning genom att sälja sitt eget brännvin via Arbetarnas Ringar.

När denne “Trojanska häst” L O Smith blev avslöjad, uppvaktades riksdagen med ett brev, en pamflett, “Arbetarrörelsen och Brännvinet” (se en av bilderna) där man begärde att riksdagen skulle skärpa lagarna om spritförsäljning. Enligt lagen var all hembränning förbjuden sedan 1860. Men det förekom en omfattande sprittillverkning och försäljning på den “svarta marknaden”.

Det slutade med att L O Smith fick kasta in handduken, som man säger i boxningssammanhang. Arbetarnes Ringar gick i graven.

Men här i Eskilstuna finns alltså detta minnesmärke kvar. När jag sökt information hittar jag inget om Arbetarnes Ring i Eskilstuna. Inte heller varför detta minnesmärke står just i ekhagen i Skjulsta friluftsreservat.

Vem var denne L O Smith?

Han föddes 12 oktober 1836 i Kiaby i Kristianstads län. Hans namn var egentligen Lars Olsson. Fadern var en fattig bonde. Som liten hamnade Lars som fosterbarn i Karlshamn hos konsul Carl Smith, där han blev så väl omhändertagen att han senare tog sig namnet Lars Olsson Smith (L O Smith).

Redan som fjortonåring tog han sig till Stockholm där han först hade anställning i en speceriaffär och därefter som skeppsklarerare. Sedan började han att bygga upp en egen affärsverksamhet. Det var inom brännvinstillverkningen han såg stora möjligheter, och han startade sprittillverkning på Reimersholme 1869.

På den tiden hade Stockholms stad monopol på brännvinstillverkning och försäljning. Men Reimersholme låg i Brännkyrka landskommun, strax utanför gränsen, så myndigheterna kunde inte stoppa honom.

Spriten sålde han på Fjäderholmarna, som låg i Lidingö kommun, dit han hade båtar som gick i skytteltrafik för att förse stockholmarna med rent brännvin.

På påskafton 1883 var det full kalabalik på Fjäderholmarna där L O Smith sålde sin billiga sprit. Det uppstod kaos och fara för liv och lem när spritsugna stockholmare trängdes för att handla i spritbutiken på Fjäderholmarna. Nio poliskonstaplar kallades till platsen för att försöka bringa ordning.

Vid en resa till Frankrike hade Smith lärt sig en ny teknik för att rena brännvinet från finkel. Han kunde i reklamen skryta med att hans “Absolut Rent Brännvin” var hälsosammare än det som salufördes genom det kommunala monopolet.

Smith blev genom dessa affärer både rik och mäktig och han tog över en allt större andel av sprittillverkningen i Sverige. I folkmun kallades han “Brännvinskungen”

Till saken kan nämnas att L O Smith, som var känd för sitt hetsiga humör, hade många duster med både affärs- och meningsmotståndare, bland andra August Palm, socialisten och skräddaren “Mäster Palm”. Det gick så långt vid något tillfälle att det blev slagsmål mellan Palm och Smith.

Med åren växte Smiths brännvinsimperium. Han startade tillverkning både i Skåne och Blekinge.

Storsäljaren Absolut Rent Brännvin, som kallades för “Renat” finns omnämnt i Cornelis Vreeswijks blues “En halv böj blues”. Renat var så populärt på systembolaget att expediterna hade flaskorna placerade närmast under disken. När kunden ville ha en “halv böj”, en halv liter renat, var det bara att böja sig lite och hämta fram en flaska.

Numera har Absolut Rent Brännvin fått namnet Absolut Vodka. På Vodkaflaskorna finns ett sigill, ett porträtt av brännvinskungen Lars Olsson Smith.

L O Smith, som själv var nykterist, hade även en karriär som riksdagsman. 1885 blev han invald i första kammaren där han satt för Blekinge läns landsting.

När Smith skulle hålla tal i förstakammaren uppstod ett rejält gräl som urartade:

“Du är ett as! Du är ett as!” ropade statsrådet Per Axel Bergström när Brännvinskungen bars ut från riksdagen där han under en hetsig debatt fått en hjärtinfarkt och fallit ner från talarstolen.

L O Smith avled 1913.

Rolf Waltersson