Människans värld – dikt av Mats Hammarlund

Tänk alla broar
som hänger i natten
tänk alla vägar
som korsar vår jord
städer som står där
och speglas i vatten
säger att människan
behärskar sitt klot

Med van hand
nonchalant
hon håller i ratten
i morgonens kö
till sitt enkla kontor
bilen speglar
galant
den värld
där hon bor

Vargarna ylar i
månljusets sken
schimpanserna vaknar
i gryningens scen
hur länge ges plats
för en orörd skog
ett avlägset fält
och en olönsam gren

—Mats Hammarlund

You May Also Like